Instalacja

Jak zainstalować Corinth w Twojej szkole? Wybierz metodę, która odpowiada Twoim preferencjom. Masz jakieś pytania? Przeczytaj
często zadawane pytania lub kontaktuj się z nami bezpośrednio.

1) Instalacja dla jednego konta użytkownika pojedynczego urządzenia

Najłatwiejszy sposób pobrania i zainstalowania aplikacji. Jeśli na Twoim urządzeniu jest wiele kont, musisz powtórzyć instalację na każdym z nich lub postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą instalacji dla wielu kont. Domyślnie dane aplikacji NIE SĄ udostępniane. W związku z tym cała zawartość musi być pobrana oddzielnie dla każdego konta użytkownika.

 1. Otwórz stronę aplikacji w sklepie Microsoft Store.
 2. Kliknij przycisk Pobierz aplikację w lewym górnym rogu listy sklepu Windows Store, aby pobrać aplikację Corinth na swoje urządzenie.
 3. Uruchom aplikację klikając ikonę Corinth w ekranie powitalnym Windows lub w menu Start.
 4. Właśnie pobrana aplikacja już działa, ale jej zawartość jest ograniczona. Aby uzyskać dostęp do pełnej zawartości aplikacji edukacyjnej Corinth, kliknij przycisk Pobierz pełną wersję w prawym górnym rogu ekranu i wprowadź swój klucz licencyjny, który pozwoli odblokować pełną zawartość aplikacji. Jeśli nie masz klucza, skontaktuj się z nami
 5. Po wprowadzeniu klucza rozpocznie się proces aktywacji. Weryfikacja kodu powinna zająć tylko kilka chwil. Po zakończeniu aktywacji aplikacja rozpocznie pobieranie całej zawartości, co może zająć maksymalnie kilka minut. Nie musisz czekać na zakończenie pobierania. Modele 3D mogą być pobierane i otwierane w dowolnej kolejności zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Gratulacje! Odblokowałeś pełną wersję aplikacji Corinth! Aby przyspieszyć pobieranie, kliknij przycisk Pobierz zawartość w menu użytkownika.

Możesz rozszerzyć możliwości aplikacji podczas przygotowywania lekcji dzięki zastosowaniu wtyczek MS Office, które łączą aplikację Corinth z programami MS Word i PowerPoint.


2) Synchronizacja z Office

Zsynchronizuj naszą aplikację z pakietem Office, aby wykorzystać jej pełny potencjał. Dowiedz się, jak przeprowadzić synchronizację i poznaj jej zalety.

 

Główne zalety synchronizacji z pakietem Office 

 1. Synchronizacja zrzutów ekranu z dokumentami Office ułatwia używanie materiałów graficznych aplikacji w prezentacjach, arkuszach kalkulacyjnych i innych dokumentach.

  Funkcja ta umożliwia łatwe wstawianie zrzutów ekranu utworzonych podczas pracy z modelami 3D do Twoich materiałów do nauczania. Od Ciebie zależy, czy używasz  materiałów, z których korzystasz od lat, czy też utworzyć całkiem nowe dokumenty.
   
 2. Dzięki synchronizacji dokumentów z modelami 3D, Twoje materiały do nauczania staną się nie tylko atrakcyjne wizualnie, lecz także interaktywne. Każdy zrzut ekranu zawiera odsyłacz, który pozwala otworzyć model 3D bezpośrednio w naszej aplikacji.
   
 3. Nie tylko nauczyciele mogą czerpać korzyści z synchronizacji z pakietem Office. Dla uczniów będzie to cenna pomoc naukowa podczas pracy nad referatami i prezentacjami albo odrabiania pracy domowej.
 

Jak zsynchronizować aplikację z Office? 

Aby zsynchronizować zawartość graficzną aplikacji ze swoimi materiałami do nauczania w pakiecie Office, najpierw należy zainstalować dodatek.

 

Zanim zaczniesz instalowanie, upewnij się, że instalowanie dodatków jest dozwolone na koncie Microsoft twojej organizacji. Twój administrator sieci, będzie w stanie ci pomóc. Nasz przewodnik instalacji przeprowadzi go przez ten proces.

A teraz przyjrzyjmy się, jak możesz połączyć pakiet Office i naszą aplikację 3D. Synchronizacja wymaga aktywacji specjalnego dodatku w pakiecie Office. Proces jest identyczny zarówno dla Corinth, jak i Lifeliqe (Corinth online).

 

A) Jeśli korzystasz z Office Online 

(Dotyczy Office 365)

1. W Microsoft AppSource wyszukaj dodatki lub skorzystaj z linków poniżej: 

2. Kliknij w guzik Pobierz teraz by zainstalować dodatek do twojego OneNote (dostępne tylko w wersji online), Word i PowerPoint

3. Po ukończeniu instalacji, zostaniesz przekierowany do innej strony, na której możesz też pobrać dodatki do swoich narzędzi Office offline.

4. Jeśli korzystasz jednocześnie z Office w wersji offline i online, kliknij w guzik Otwórz w Word / Otwórz w PowerPoint, by zainstalować dodatek do wybranego narzędzia offline. 

5. Następnie należy połączyć aplikację z pobranym dodatkiem. W w menu głównym aplikacji kliknij guzik Połącz z Office

6. Kliknij guzik Generuj kod i skopiuj swój kod dodatku

7. Otwórz dowolny produkt Office i wybierz dodatek z prawej strony zakładki Narzędzia Główne

8. Wklej lub wpisz kod dodatku i wybierz Połącz.

 

B) Jeśli używasz Office w wersji offline 

(Dotyczy Office 2013, 2016, 2019, Office 365) 

1. Otwórz dodatki w Microsoft OfficeStore lub skorzystaj z linków poniżej:

2. Wybierz narzędzie Office, do którego chcesz zainstalować dodatek, wybierając guzik Otwórz w Word / Otwórz w PowerPoint. Wybrany program otworzy się i dodatek zainstaluje się automatycznie

3. Następnie należy połączyć aplikację z pobranym dodatkiem. W w menu głównym aplikacji kliknij guzik Połącz z Office

4. Kliknij guzik Generuj kod i skopiuj swój kod dodatku

5. Otwórz dowolny produkt Office i wybierz dodatek Corinth lub Lifeliqe z prawej strony zakładki Narzędzia Główne

6. Wklej lub wpisz kod dodatku i wybierz Połącz.

7. Jeśli chcesz zsynchronizować aplikację z innym narzędziem pakietu Office (Word, PowerPoint), otwórz stronę dodatku w Microsoft Store i wybierz produkt Office, dla którego chcesz zainstalować dodatek. Klikając przycisk  Otwórz w Word / Otwórz w PowerPoint. Aby zsynchronizować produkt z aplikacją, użyj kodu dodatku. Aby wyświetlić kod, kliknij przycisk Połącz z Office w menu głównym aplikacji.

Doskonale! Instalacja dodatku została pomyślnie zakończona. Wszystkie informacje na temat używania dodatku można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Uwaga: W wersji offline aplikacji możesz również wyeksportować zrzuty ekranu do prezentacji PowerPoint bez konieczności synchronizacji aplikacji z pakietem Office. W tym celu po prostu kliknij przycisk PowerPoint w panelu Udostępnij, a Twój zrzut ekranu otworzy się w nowej prezentacji PowerPoint. Jednakże opcja ta jest niedostępna, jeśli aplikacja jest aktywnie zsynchronizowana z pakietem Office. Aby z niej skorzystać, zatrzymaj synchronizację.

 

Możesz nadal używać starszej wersji naszego dodatku do Office. Jednakże zalecamy instalację najnowszego, gdyż poprzednie wersje nie są już aktualizowane i obsługiwane.


3) Instalacja dla wielu kont użytkowników pojedynczego urządzenia

To najszybszy sposób instalacji na pojedynczym urządzeniu dla wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników urządzenia. Dane aplikacji (zawartość i funkcje) są udostępniane użytkownikom i pobierane tylko raz. Dane użytkowników nie są udostępniane pozostałym kontom, tak więc każdy użytkownik może spersonalizować aplikację (ulubione modele etc.). Klucz licencyjny jest aktywowany raz dla wszystkich użytkowników urządzenia. Proces należy powtórzyć na każdym urządzeniu. Jeśli masz wiele urządzeń połączonych w sieć, pomoże Ci nasz przewodnik dotyczący instalacji masowej.

1. Pobierz pakiet instalacji aplikacji oraz następujące elementy zależne:

2. Uruchom Windows PowerShell jako administrator
(Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start - Windows PowerShell (Admin).

3. Wprowadź te komendy w Windows PowerShell:

 • Aby aktywować pobieranie dwuetapowe:

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock' /t REG_DWORD /f /v 'AllowAllTrustedApps' /d '1'

 • Aby aktywować udostępnianie danych:

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\StateManager' /t REG_DWORD /f /v 'AllowSharedLocalAppData' /d '1'

 • Aby umożliwić udostępnianie aplikacji:

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath ".\Corinth3D_Sideload_1.1.18196.0_x64_Master.appxbundle" -DependencyPackagePath ".\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx",".\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx",".\Microsoft.VCLibs.x64.14.00.appx" -SkipLicense

4. Otwórz aplikację Corinth i sprawdź swoje połączenie internetowe. Aplikacja musi komunikować się z serwerem.

5. Na ekranie głównym aplikacji kliknij lub dotknij przycisk Pobierz pełną wersję w prawym górnym rogu.

6. Wprowadź swój klucz licencyjny w wyskakującym okienku, a następnie kliknij przycisk Wpisz.

7. Po wprowadzeniu klucza rozpocznie się proces aktywacji. Weryfikacja kodu powinna zająć tylko kilka chwil. Po zakończeniu aktywacji aplikacja rozpocznie pobieranie całej zawartości i zostanie aktywowana dla wszystkich użytkowników.

8. Możesz rozszerzyć możliwości aplikacji podczas przygotowywania lekcji dzięki zastosowaniu wtyczek MS Office, które łączą aplikację Corinth z programami MS Word i PowerPoint.


4) Zaawansowana instalacja masowa: rozwiązanie serwerowe

Wszelkie informacje na temat zaawansowanej instalacji masowej można znaleźć w instrukcji instalacji zaawansowanej

Skrypt może dokonać instalacji poza sklepem Microsoft Store oraz instalacji opcji dodatkowych, tj.:

 • Umożliwienie instalacji dwuetapowej.
 • Umożliwienie udostępniania danych pomiędzy kontami użytkowników.
 • Pobranie pakietów instalacyjnych i pakietów zależnych z Internetu [opcjonalne].
 • Dodanie aplikacji dla wszystkich użytkowników (w tym utworzonych w przyszłości) na danym komputerze (udostępnianie) [opcjonalne].
 • Automatyczna aktywacja aplikacji (nie jest konieczne ręczne wprowadzanie klucza licencyjnego) [opcjonalne].
 • Ustawienie zachowania aplikacji w przypadku wykrycia dostępności aktualizacji [opcjonalne].
 • Wykorzystanie instalacji zautomatyzowanej (w tym instalacji masowej na wielu urządzeniach) [opcjonalne].

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem skryptu instalacyjnego, skontaktuj się z naszym działem technicznym.
Pakiet instalacyjny aplikacji znajdziesz tutaj.
Kontynuacja według instrukcji instalacji zaawansowanej.

5) Dodatek – Poradnik wdrożenia

Postępuj zgodnie ze wskazówkami by w prosty sposób wdrożyć dodatek do użytkowników w twojej organizacji. 

 

1. Zaloguj się do Microsoft 365 Admin Center, na konto administratorskie. Upewnij się, że wyświetlany język to polski.

By zmienić język należy: 

 • Otwórz menu Moje konto i kliknij w Addin icon gear ikonę w prawym górnym rogu. 
 • Wybierz  Język i strefa czasowa (Language and time zone) and wybierz polski (Polska).
 • Potwierdź klikając guzik Zapisz (Save).

2. Otwórz menu Dodatki and kliknij Wdróż dodatek.

3. W nowym oknie wybierz Dalej. A następnie opcję Wybierz ze Sklepu.

4. Wyszukaj dodateki kliknij guzik Dodaj.

5.  Wybierz czy chcesz wdrożyć dodatek dla wszystkich użytkowników w twojej domenie – Wszyscy lub tylko dla określonych – Okrésleni użytkownicy / określone grupy. Zatwierdź klikając guzik Zapisz.

Swietnie! Dodatek jest teraz dostępny dla wybranych użytkowników. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika jak instalować dodatki. Dla wersji Office 365 online, instalacja dodatków odbywa się automatycznie.


Masz problemy? Chętnie pomożemy.