Inštalácia

Ako nainštalovať Corinth na vašej škole? Zvoľte si spôsob, ktorý zodpovedá vašim preferenciám. Máte nejaké otázky? Navštívte naše FAQ, alebo nás rovno kontaktujte.

1) Inštalácia na jedno zariadenie pre jedného používateľa

Najjednoduchší spôsob získania a nainštalovania aplikácie. Ak je na počítači vytvorených viac účtov je potrebné na každý účet postup opakovať, alebo postupovať v zmysle tohto návodu.  Aplikácia štandardne nezdieľa obsahové dáta a je nutné pre každého používateľa znovu stiahnuť všetok obsah aplikácie.

 1. Otvorte stránky aplikácie na Microsoft Store.
 2. Kliknite na tlačidlo Získať aplikáciu v ľavej hornej časti obrazovky pod položkou Corinth. Tým stiahnete aplikáciu do svojho zariadenia.
 3. Na úvodnej obrazovke Windows alebo v ponuke Štart kliknite na ikonku Corinth. Tým aplikáciu spustíte.
 4. Nová stiahnutá aplikácia teraz funguje, ale jej obsah je obmedzený. Ak chcete získať prístup k úplnému obsahu výukovej aplikácie Corinth, kliknite na tlačidlo Získať plnú verziu v pravom hornom rohu obrazovky a vložte svoj licenčný kľúč, ktorý vám odomkne kompletný obsah aplikácie. Ak ho nemáte, kontaktujte nás.
 5. Spustí sa aktivačný proces, ktorý zvyčajne trvá maximálne minútu. Po dokončení aktivácie sa začne automaticky sťahovať všetok obsah čo môže, v závislosti od rýchlosti Vášho pripojenia trvať aj niekoľko desiatok minút. Nemusíte však čakať na kompletné stiahnutie, modely sa otvárajú a sťahujú podľa vašich požiadaviek. Blahoželáme! Teraz máte k dispozícii plnú verziu aplikácie Corinth pre aktuálneho používateľa na vašom zariadení. Pre urýchlenie sťahovania modelov kliknite na Stiahnuť obsah v používateľskom menu.

Možnosti aplikácie pri príprave Vašich hodín rozšírite použitím Add-inu pre MS Office, ktorý prepojí aplikáciu s MS PowerPoint a Word.


2) Prepojenie s Office

Pre plné využitie možností našej aplikácie vo výučbe odporúčame prepojiť aplikáciu s nástrojmi Office. Čo vám prepojenie umožní a ako na to?

Hlavné benefity prepojenie s Office

 1. Synchronizácia snímok obrazovky s vašimi dokumentmi v Office umožňuje jednoduché využitie vizuálnych materiálov aplikácie vo vašich prezentáciách, pracovných listoch a ďalších dokumentoch.  

  Snímky obrazovky vytvorené pri práci s 3D modelmi môžete pomocou tejto funkcie ľahko vložiť do vašich príprav na hodinu. Je na vás, či chcete použiť prípravy, ktoré už roky používate, alebo úplne nové dokumenty
   
 2. Vďaka prepojeniu vašich dokumentov s 3D modely v aplikácii budú vaše výukové materiály nielen vizuálne atraktívne, ale aj interaktívne. Každá snímka obrazovky totiž obsahuje odkaz na 3D model v aplikácii, kde sa otvorí presne tak, ako ste si ho vyfotili.
   
 3. Prepojenie s Office môžete využiť nielen pre tvorbu vašich príprav na výučbu, ale tiež k vytváraniu aktivít pre vaše študentov, ktorí možnosti prepojenia ocenia pri príprave referátov, prezentácií a aktivít.
   

Ako prepojiť aplikáciu s Office?

Pre synchronizáciu vizuálneho obsahu aplikácie s vašimi učebnými materiálmi v produktoch Office je najskôr nutné nainštalovať doplnok, ktorý prepojenie s aplikáciou umožní.

 

Pred inštaláciou doplnku sa najskôr uistite, či je pre Microsoft účty Vašej školy pridávanie doplnkov povolené. Ak nie, kontaktujte Vašeho IT admin. Pokiaľ naďalej neviete, ako postupovať, náš sprievodca nastavením doplnku vás celým procesom prevedie.

 

Teraz už však k samotnej inštalácii:

 1. V hlavnom menu aplikácie zvoľte možnosť Prepojenie s Office.
 2. V pravej časti novootvoreného inštalačného okna kliknite na tlačidlo Inštalovať. Tým budete presmerovaný na stránku doplnku v obchode Microsoft Store.
 3. Pre zahájenie inštalácie doplnku je najskôr nutné zvoliť produkt Office, pre ktorý si doplnok prajete nainštalovať, voľbou príslušného tlačidla na novo otvorenej stránke doplnku. Po kliknutí na tlačidlo Otvoriť vo Worde / PowerPointe / OneNote sa otvorí zvolený produkt Office a prebehne automatická inštalácia doplnku.
  Poznámka: Doplnok pre OneNote je dostupný len pre online verziu aplikácie Corinth na platforme Lifeliqe.
 4. Po dokončení inštalácie sa doplnok zobrazí v pravom bočnom paneli zvoleného produktu Office.
 5. Teraz je potreba Lifeliqe a Office prepojiť. To urobíte vložením kódu vygenerovaného aplikácií.
 6. Vráťte späť do aplikácie a v pravej časti otvoreného inštalačného okna kliknite na tlačidlo Vygenerovať. Vygenerovaný kód následne vložte na príslušné miesto v paneli doplnku a potvrďte voľbou tlačidla Prepojiť.
 7. Ak si aplikáciu prajte prepojiť s ďalším produktom Office (Word, PowerPoint, OneNote), otvorte stránku doplnku v obchode Microsoft Store a kliknutím na tlačidlo Otvoriť vo Worde / PowerPointe / OneNote nainštalujte doplnok do zvoleného produktu. Následne ho prepojte s aplikáciou Lifeliqe pomocou vášho vygenerovaného kódu. Váš kód zobrazíte kliknutím na tlačidlo Popojit s Office v hlavnom menu aplikácie.

Výborne! Inštaláciu doplnku máte úspešne za sebou. Všetky informácie o tom, ako s doplnkom pracovať, nájdete v našom užívateľskom manuáli.

Poznámka: Pre offline verziu aplikácie naďalej ostáva možnosť vloženia snímky obrazovky do úplne novej prezentácie bežným spôsobom, teda bez nutnosti prepojenia aplikácie s nástrojmi Office. Jednoducho tak stačí kliknúť na tlačidlo PowerPoint v paneli Zdieľať a váš snímku obrazovky sa behom niekoľkých sekúnd otvorí v novovytvorenej prezentácii. V prípade aktívneho prepojenie aplikácie s nástrojmi Office táto možnosť nie je naďalej aktívna. Ak ju chcete využiť, je nutné prepojenie zrušiť.

Zároveň môžete naďalej pokračovať v užívaní predchádzajúcej verzie nášho doplnku pre Office. Táto verzia však nie je naďalej podporovaná a rozširovaná o nový obsah aplikácie Corinth. Doporučujeme preto prejsť na novú verziu doplnku.


3) Inštalácia na jedno zariadenie pre všetkých používateľov

Toto je najrýchlejší možný spôsob vykonania hromadnej inštalácie na jednom zariadení pre všetkých súčasných aj budúcich používateľov zariadenia. Dáta aplikácie (jej obsah a funkcie) sú medzi používateľmi zdieľané a sťahujú sa iba raz. Používateľské dáta sa medzi účtami nezdieľajú - každý používateľ si preto môže aplikáciu personalizovať (obľúbené modely, a pod). Aktiváciu licenčným kľúčom vykonáte raz pre všetkých používateľov na jednom zariadení. Na každom zariadení je potrebné proces opakovať. Ak máte zariadenia prepojené v sieti, pomôže vám tento návod pre pokročilú hromadnú inštaláciu.

1. Stiahnite si inštalačný balíček aplikácie a všetky nižšie uvedené závislosti (dependencies) pre inštaláciu:

2. Spustite Windows PowerShell ako administrátor
(pravé kliknutie na Štart menu - Windows PowerShell (Admin).

3. Postupne do Windows PowerShell zadajte tieto príkazy:

 • Zapnúť „inštaláciu bokom“ (sideloading):

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock' /t REG_DWORD /f /v 'AllowAllTrustedApps' /d '1'

 • Zapnúť zdieľanie aplikačných údajov:

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\StateManager' /t REG_DWORD /f /v 'AllowSharedLocalAppData' /d '1'

 • Vykonať provisioning aplikácie:

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath ".\Corinth3D_Sideload_1.1.18196.0_x64_Master.appxbundle" -DependencyPackagePath ".\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx",".\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx",".\Microsoft.VCLibs.x64.14.00.appx" -SkipLicense

4. Otvorte aplikáciu Corinth. Skontrolujte svoje pripojenie k internetu, aplikácia potrebuje komunikovať so serverom.

5. Na východiskovej obrazovke aplikácie kliknite na tlačidlo Získať plnú verziu v pravom hornom rohu.

6. Zadajte licenčný kľúč do vyskakovacieho okna a stlačte tlačidlo Vložiť.

7. Spustí sa aktivačný proces, ktorý zvyčajne trvá maximálne minútu. Po dokončení aktivácie sa začnú automaticky sťahovať obsahové dáta a aplikácia je aktivovaná pre všetky súčasné aj budúce účty na jednom zariadení.

8. Možnosti aplikácie pri príprave Vašich hodín rozšírite použitím Add-inu pre MS Office, ktorý prepojí aplikáciu s MS PowerPoint a Word.


4) Pokročilá hromadná inštalácia: serverové riešenie

Pokročilej hromadnej inštalácii na viacero zariadení a používateľských účtov prostredníctvom serverového riešenia sa venuje kompletný sprievodca inštaláciou.

Skript vie vykonať všetky potrebné kroky inštalácie mimo Microsoft Store a ďalšie voliteľné, tj.:

 • Zapnutie funkcie inštalácia bokom.
 • Zapnutie zdieľania údajov aplikácie medzi používateľskými účtami.
 • Stiahnutie inštalačného balíčka a balíčkov závislostí z internetu [voliteľné].
 • Pridanie aplikácie pre všetkých používateľov (vrátane tých vytvorených v budúcnosti) na danom
  počítači (tzv. „provisioning“) [voliteľné].
 • Automatická aktivácia aplikácie (tj. nie je nutné zadávať licenčný kľúč ručne) [voliteľné].
 • Nastavenie správania sa aplikácie pri detekcii dostupnej aktualizácie [voliteľné].
 • Je možné použiť ho na automatizovanú inštaláciu (vrátane hromadného nasadenia na viac počítačov) [voliteľné].

Pokiaľ máte záujem o zaslanie inštalačného skriptu, prosím, kontaktuje našu technickú podporu.
Inštalačný balíček aplikácie nájdete pod týmto odkazom.
Pokračujte na kompletný sprievodca inštaláciou.

5) Nasadenie doplnku

Pomocou nasledujúcich piatich krokov jednoducho sprístupníte doplnok vybraným používateľom v rámci Vašej organizácie.

 

1) Prihláste sa do Centra spravovania Microsoft 365 prostredníctvom účtu správca. Uistite sa, že jazyk zobrazenia centra spravovania je nastavený na slovenčinu.

Pre zmenu jazyka zobrazenia:

 • Otvorte ponuku Moje konto (My account) a v pravom hornom rohu kliknite na ikonu Addin icon gear .
 • Kliknite na Jazyk a časové pásmo (Language and time zone) a zo zoznamu vyberte položku slovenčina (Slovensko).
 • Potvrďte tlačidlom Uložiť (Save).

2) Otvorte menu správy nasadenia doplnkov a zvoľte možnosť Nasadiť doplnok.

3) V novo otvorenom okne kliknite na tlačidlo Ďalej. Následne vyberte položku Zvoliť na lokalite Store.

4) Vyhľadajte doplnok a kliknite na tlačidlo Pridať.

5) Následne vyberte, či chcete doplnok pridať pre Každého používateľa v rámci danej domény, pre konkrétnych užívateľov alebo skupiny. Potvrďte tlačidlom Uložiť.

Výborne! Doplnok je teraz dostupný pre všetkých Vami zvolených užívateľov. Ako doplnok do produktov Office následne nainštalovať, zistíte v našom inštalačnom manuáli. Pre online verziu Office 365 je daným užívateľom doplnok po nasadení nainštalovaný automaticky.


V prípade ďalších otázok zanechajte odkaz našej technickej podpore. Radi Vám pomôžeme.