Corinth pre online použitie

Výučbový 3D online obsah pre použitie v škole i doma

Naše vzdelávacie 3D modely sú teraz dostupné i online. Nech už ich vaša škola bude chcieť používať v triede alebo v domácom prostredí, náš špičkový výučbový obsah bude dostupný kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom našej partnerskej platformy Corinth

Ako získať Corinth pre online vzdelávanie

Kontaktujte Corinth cez kontaktný formulár.

Ako sa zaregistrovať do Corinthu online

Návod na registráciu pre učiteľov

Návod na registráciu pre študentov

Ako používať Corinth online pri dištančnom vzdelávaní

Pozrite sa na záznamy webinárov

Inšpirujte sa metodikami, ktoré sme pre vás pripravili

Z dôvodu prebiehajúcej lokalizácie sú poskytnuté materiály sprístupnené len v českom jazyku.
Ďakujeme za pochopenie.

Prepojenie s Office

Pre plné využitie možností aplikácie Corinth online vo výučbe odporúčame prepojiť aplikáciu s nástrojmi Office.