Prečo 3D? Efektívnejšie učenie, lepšie výsledky!

Vedecké výskumy aj naše vlastné dáta ukazujú, že výučba s digitálnym 3D obsahom je efektívnejšia a zábavnejšia.

Čo hovoria školy o Corinthe

97 %

žiakov si myslí, že hodiny sú zábavnejšie

91 %

učiteľov považuje prípravu na hodiny za jednoduchšiu

86 %

žiakov si zlepšilo svoje známky

98 %

žiakov lepšie rozumie náročnej látke

96 %

učiteľov verí, že sa zdokonalili vo svojej profesii


Zuzana Šťastná

Učiteľka a zástupkyňa riaditeľa školy
ZŠ a MŠ Jestřebí

„3D softvér Corinth využívam pri výučbe už štvrtý rok. Páči sa mi, že motivuje žiakov k ďalšiemu učeniu a robí predmet zaujímavým a atraktívnym. Doslova dostáva zúčastnených do inej dimenzie a nikdy nesklame. Samotnému učiteľovi veľmi uľahčuje prácu.“

Tomek Remiszewski

Učiteľ zemepisu a zástupca riaditeľa
Základná škola č. 366, Varšava

„Učím na dvojjazyčnej škole, a tak stále hľadám kreatívne a zaujímavé nástroje, ktoré by mohli efektívne skombinovať znalosť látky a učenia angličtiny. Keď som prvýkrát uvidel Corinth, okamžite som vedel, že je to ONO. Po jeho predstavení na hodinách zemepisu sa rýchlo stal najobľúbenejšou časťou výučby mojich žiakov. Veľmi dôležitý je aj fakt, že im naozaj pomáha zapamätať si látku.“

Eva Toth

Učiteľka angličtiny
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos

„Corinth prispel k môjmu profesijnému rozvoju ako učiteľky a k osobnému rastu mojich žiakov na strednom odbornom učilišti.“

Chcete tiež zatraktívniť výučbu na vašej škole?