Corinth Screenshots – Podręcznik Użytkownika

Dodatek Corinth Screenshots synchronizuje zawartość graficzną aplikacji Corinth z dokumentami Office. Wzbogać swoje materiały do nauczania naszymi modelami 3D i przyciągnij uwagę uczniów. Niniejszy podręcznik zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat instalacji i używania dodatku.


Aby rozpocząć, musisz zainstalować dodatek Corinth Screenshots dla wybranego produktu Office i zsynchronizować ją z aplikacją Corinth. Nasz podręcznik instalacji przeprowadzi Cię przez ten proces.


Po zakończeniu instalacji możesz rozpocząć tworzenie swojego pierwszego dokumentu przy użyciu naszych modeli 3D. Z przyjemnością pomożemy!

Jeśli używasz Office 365 lub Office 2016 i nowszych wersji, otwórz zakładkę Narzędzia główne w wybranym produkcie i kliknij ikonę Corinth Screenshots w prawym rogu.


Jeśli używasz Office 2013, otwórz menu Moje aplikacje  Number 01  w zakładce Wstawianie i kliknij ikonę Corinth Screenshots.


W prawym rogu ekranu produktu Office pojawi się panel dodatku Corinth Screenshots. Zanim rozpoczniesz wyszukiwanie odpowiedniego modelu dla swojej prezentacji lub
dokumentu, zwróć uwagę na ten panel. 

Ikona  Addin icon cloud  pozwala sprawdzić stan połączenia oraz czas, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji pliku.

Kliknięcie ikony  Addin icon gear  otwiera menu ustawień, które umożliwia zmianę języka wyświetlania lub anulowanie synchronizacji z aplikacją.

Kliknięcie ikony  Addin icon help  powoduje otwarcie zakładki pomocy.

Z kolei ikona  Addin icon bin  pozwala na usunięcie zrzutu ekranu z galerii.

Szara ikona w dolnej części panelu to galeria zrzutów ekranu. Jeśli wykonasz zrzut ekranu w aplikacji Corinth, znajdzie się on właśnie tutaj. Obecnie Twoja galeria zrzutów ekranu jest pusta. Jednak jako że zakończyliśmy wprowadzenie do interfejsu dodatku, najwyższy czas to zmienić!


Kliknięcie przycisku Szukaj przekierowuje do okna wyszukiwania aplikacji Corinth.

Pojawi się okno dialogowe z prośbą o zgodę na otwarcie aplikacji.

Po wejściu do okna wyszukiwania aplikacji znajdź pożądany model i otwórz go.

Kliknij przycisk Udostępnij w dolnym panelu. Możesz obracać model, przybliżać go lub zaznaczać dowolne szczegóły.

Aby wykonać zrzut ekranu, wybierz opcję Screenshot (model na kolorowym tle)  Number 02  , Screenshot bez tła  Number 03  lub Malowanka (tylko kontury modelu)  Number 04 . Twoje zrzuty ekranu zostaną automatycznie wyeksportowane do pakietu Office. Przycisk Zapisz zrzuty ekranu umożliwia zapisanie zrzutów na dysku twardym.


Wróć do Office i kliknij miniaturę utworzonego zrzutu ekranu. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o zgodę na dostęp do schowka. Użyj skrótu Ctrl + V albo kliknij przycisk Wklej w zakładce Narzędzia główne, aby umieścić zrzut ekranu w swoim dokumencie.

Ponadto każdy zrzut ekranu zawiera bezpośredni odsyłacz do modelu 3D w aplikacji. Po prostu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz odsyłacz  Number 05  albo użyj
skrótu Ctrl + lewy przycisk myszy.

Twoje zrzuty pozostaną zapisane i dostępne do ponownego wykorzystania w dowolnym momencie. Jeśli chcesz usunąć któryś z nich, kliknij na jego miniaturę i użyj ikony usuwania  Number 06  .


Uwaga: Możesz również wyeksportować zrzuty ekranu do prezentacji PowerPoint bez konieczności synchronizacji aplikacji z pakietem Office. W tym celu po prostu kliknij przycisk PowerPoint w panelu Udostępnij, a Twój zrzut ekranu otworzy się w nowej prezentacji PowerPoint. Jednakże opcja ta jest niedostępna, jeśli aplikacja jest aktywnie zsynchronizowana z pakietem Office. Aby z niej skorzystać, należy zatrzymać synchronizację, wybierając opcję Połącz z Office w głównym menu aplikacji, a następnie
klikając przycisk Anuluj połączenie.

W przypadku problemów z instalacją lub używaniem dodatku prosimy o kontakt z obsługą klienta.