Instalacja

Jak zainstalować Corinth w Twojej szkole? Wybierz metodę, która odpowiada Twoim preferencjom. Masz jakieś pytania? Przeczytaj
często zadawane pytania lub kontaktuj się z nami bezpośrednio.

1) Instalacja dla jednego konta użytkownika pojedynczego urządzenia

Najłatwiejszy sposób pobrania i zainstalowania aplikacji. Jeśli na Twoim urządzeniu jest wiele kont, musisz powtórzyć instalację na każdym z nich lub postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą instalacji dla wielu kont. Domyślnie dane aplikacji NIE SĄ udostępniane. W związku z tym cała zawartość musi być pobrana oddzielnie dla każdego konta użytkownika.

 1. Otwórz stronę aplikacji w sklepie Microsoft Store.
 2. Kliknij przycisk Pobierz aplikację w lewym górnym rogu listy sklepu Windows Store, aby pobrać aplikację Corinth na swoje urządzenie.
 3. Uruchom aplikację klikając ikonę Corinth w ekranie powitalnym Windows lub w menu Start.
 4. Właśnie pobrana aplikacja już działa, ale jej zawartość jest ograniczona. Aby uzyskać dostęp do pełnej zawartości aplikacji edukacyjnej Corinth, kliknij przycisk Pobierz pełną wersję w prawym górnym rogu ekranu i wprowadź swój klucz licencyjny, który pozwoli odblokować pełną zawartość aplikacji. Jeśli nie masz klucza, skontaktuj się z nami
 5. Po wprowadzeniu klucza rozpocznie się proces aktywacji. Weryfikacja kodu powinna zająć tylko kilka chwil. Po zakończeniu aktywacji aplikacja rozpocznie pobieranie całej zawartości, co może zająć maksymalnie kilka minut. Nie musisz czekać na zakończenie pobierania. Modele 3D mogą być pobierane i otwierane w dowolnej kolejności zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Gratulacje! Odblokowałeś pełną wersję aplikacji Corinth! Aby przyspieszyć pobieranie, kliknij przycisk Pobierz zawartość w menu użytkownika.

Możesz rozszerzyć możliwości aplikacji podczas przygotowywania lekcji dzięki zastosowaniu wtyczek MS Office, które łączą aplikację Corinth z programami MS Word i PowerPoint.


2) Synchronizacja z Office

Zsynchronizuj aplikację Corinth z pakietem Office, aby wykorzystać jej pełny potencjał. Dowiedz się, jak przeprowadzić synchronizację i poznaj jej zalety.

 

Główne zalety synchronizacji z pakietem Office 

 1. Synchronizacja zrzutów ekranu z dokumentami Office ułatwia używanie materiałów graficznych aplikacji Corinth w prezentacjach, arkuszach kalkulacyjnych i innych dokumentach.

  Funkcja ta umożliwia łatwe wstawienie zrzutów ekranu utworzonych podczas pracy z modelami 3D do Twoich materiałów do nauczania. Od Ciebie zależy, czy chcesz korzystać z materiałów, z których korzystasz od lat, czy też utworzyć całkiem nowe dokumenty.
   
 2. Dzięki synchronizacji dokumentów z modelami 3D w aplikacji Twoje materiały do nauczania staną się nie tylko atrakcyjne wizualnie, lecz także interaktywne. Każdy zrzut ekranu zawiera odsyłacz, który pozwala otworzyć model 3D bezpośrednio w aplikacji Corinth.
   
 3.  Nie tylko nauczyciele mogą czerpać korzyści z synchronizacji z pakietem Office. Dla uczniów będzie to cenna pomoc naukowa podczas pracy nad raportami i prezentacjami albo odrabiania pracy domowej.
 

Jak zsynchronizować Corinth z Office? 

Aby zsynchronizować zawartość graficzną aplikacji Corinth ze swoimi materiałami do nauczania w pakiecie Office, najpierw należy zainstalować dodatek Corinth Screenshots.

 

Zanim zaczniesz instalowanie, upewnij się, że instalowanie dodatków jest dozwolone na koncie Microsoft twojej organizacji. Twój administrator sieci, będzie w stanie ci pomóc. Nasz przewodnik instalacji przeprowadzi go przez ten proces.

A teraz przyjrzyjmy się instalacji: 

 1. Kliknij przycisk Połącz z Office w menu głównym aplikacji Corinth. Na ekranie pojawi się okno instalacji.
 2. Kliknij przycisk Instaluj po prawej stronie okna instalacji. Zostaniesz przekierowany do strony dodatku Corinth Screenshots w sklepie Microsoft Store.
 3. Wybierz produkt pakietu Office, dla którego chcesz zainstalować dodatek, klikając przycisk Otwórz w programie Word / Otwórz w programie PowerPoint. Wybrany produkt Office zostanie otwarty, a dodatek zostanie zainstalowana automatycznie.
 4. Po zakończeniu instalacji dodatek Corinth Screenshots pojawi się w prawym pasku bocznym wybranego produktu Office.
 5. Teraz musisz zsynchronizować produkt Office z aplikacją Corinth.

 6. Wróć do aplikacji Corinth i kliknij przycisk Generuj po prawej stronie okna instalacji dodatku, aby wygenerować kod dodatku. Skopiuj wygenerowany kod i wstaw go do pola Kod dodatku w panelu dodatku Office. Potwierdź, klikając przycisk Połącz.
 7. Jeśli chcesz zsynchronizować aplikację z innym produktem Office (Word, PowerPoint), otwórz stronę dodatku w sklepie Microsoft Store i wybierz produkt Office, dla którego chcesz zainstalować dodatek, klikając przycisk Otwórz w programie Word / Otwórz w programie PowerPoint. Aby zsynchronizować produkt z aplikacją Corinth, wykorzystaj swój kod dodatku. Aby wyświetlić kod, kliknij przycisk Połącz z Office w menu głównym aplikacji Corinth.

Doskonale! Instalacja dodatku została pomyślnie zakończona. Wszystkie informacje na temat używania dodatku Corinth Screenshots można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Uwaga: Możesz również wyeksportować zrzuty ekranu do prezentacji PowerPoint bez konieczności synchronizacji aplikacji z pakietem Office. W tym celu po prostu kliknij przycisk PowerPoint w panelu Udostępnij, a Twój zrzut ekranu otworzy się w nowej prezentacji PowerPoint. Jednakże opcja ta jest niedostępna, jeśli aplikacja jest aktywnie zsynchronizowana z pakietem Office. Aby z niej skorzystać, zatrzymaj synchronizację.

Możesz nadal używać starszej wersji naszego dodatku do Office. Jednakże zalecamy instalację najnowszego, gdyż poprzednie wersje nie są już aktualizowane i obsługiwane. 


3) Instalacja dla wielu kont użytkowników pojedynczego urządzenia

To najszybszy sposób instalacji na pojedynczym urządzeniu dla wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników urządzenia. Dane aplikacji (zawartość i funkcje) są udostępniane użytkownikom i pobierane tylko raz. Dane użytkowników nie są udostępniane pozostałym kontom, tak więc każdy użytkownik może spersonalizować aplikację (ulubione modele etc.). Klucz licencyjny jest aktywowany raz dla wszystkich użytkowników urządzenia. Proces należy powtórzyć na każdym urządzeniu. Jeśli masz wiele urządzeń połączonych w sieć, pomoże Ci nasz przewodnik dotyczący instalacji masowej.

1. Pobierz pakiet instalacji aplikacji oraz następujące elementy zależne:

2. Uruchom Windows PowerShell jako administrator
(Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start - Windows PowerShell (Admin).

3. Wprowadź te komendy w Windows PowerShell:

 • Aby aktywować pobieranie dwuetapowe:

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock' /t REG_DWORD /f /v 'AllowAllTrustedApps' /d '1'

 • Aby aktywować udostępnianie danych:

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\StateManager' /t REG_DWORD /f /v 'AllowSharedLocalAppData' /d '1'

 • Aby umożliwić udostępnianie aplikacji:

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath ".\Corinth3D_Sideload_1.1.18196.0_x64_Master.appxbundle" -DependencyPackagePath ".\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx",".\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx",".\Microsoft.VCLibs.x64.14.00.appx" -SkipLicense

4. Otwórz aplikację Corinth i sprawdź swoje połączenie internetowe. Aplikacja musi komunikować się z serwerem.

5. Na ekranie głównym aplikacji kliknij lub dotknij przycisk Pobierz pełną wersję w prawym górnym rogu.

6. Wprowadź swój klucz licencyjny w wyskakującym okienku, a następnie kliknij przycisk Wpisz.

7. Po wprowadzeniu klucza rozpocznie się proces aktywacji. Weryfikacja kodu powinna zająć tylko kilka chwil. Po zakończeniu aktywacji aplikacja rozpocznie pobieranie całej zawartości i zostanie aktywowana dla wszystkich użytkowników.

8. Możesz rozszerzyć możliwości aplikacji podczas przygotowywania lekcji dzięki zastosowaniu wtyczek MS Office, które łączą aplikację Corinth z programami MS Word i PowerPoint.


4) Zaawansowana instalacja masowa: rozwiązanie serwerowe

Wszelkie informacje na temat zaawansowanej instalacji masowej można znaleźć w instrukcji instalacji zaawansowanej

Skrypt może dokonać instalacji poza sklepem Microsoft Store oraz instalacji opcji dodatkowych, tj.:

 • Umożliwienie instalacji dwuetapowej.
 • Umożliwienie udostępniania danych pomiędzy kontami użytkowników.
 • Pobranie pakietów instalacyjnych i pakietów zależnych z Internetu [opcjonalne].
 • Dodanie aplikacji dla wszystkich użytkowników (w tym utworzonych w przyszłości) na danym komputerze (udostępnianie) [opcjonalne].
 • Automatyczna aktywacja aplikacji (nie jest konieczne ręczne wprowadzanie klucza licencyjnego) [opcjonalne].
 • Ustawienie zachowania aplikacji w przypadku wykrycia dostępności aktualizacji [opcjonalne].
 • Wykorzystanie instalacji zautomatyzowanej (w tym instalacji masowej na wielu urządzeniach) [opcjonalne].

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem skryptu instalacyjnego, skontaktuj się z naszym działem technicznym.
Pakiet instalacyjny aplikacji znajdziesz tutaj.
Kontynuacja według instrukcji instalacji zaawansowanej.

5) Dodatek Corinth Screenshots – Poradnik wdrożenia

Postępuj zgodnie ze wskazówkami by w prosty sposób wdrożyć dodatek Corinth Screenshots do użytkowników w twojej organizacji. 

 

1. Zaloguj się do Microsoft 365 Admin Center, na konto administratorskie. Upewnij się, że wyświetlany język to polski.

By zmienić język należy: 

 • Otwórz menu Moje konto i kliknij w Addin icon gear ikonę w prawym górnym rogu. 
 • Wybierz  Język i strefa czasowa (Language and time zone) and wybierz polski (Polska).
 • Potwierdź klikając guzik Zapisz (Save).

2. Otwórz menu Dodatki and kliknij Wdróż dodatek.

3. W nowym oknie wybierz Dalej. A następnie opcję Wybierz ze Sklepu.

4. Wyszukaj dodatek Corinth Screenshots i kliknij guzik Dodaj.

5. Wybierz czy chcesz wdrożyć dodatek dla wszystkich użytkowników w twojej domenie – Wszyscy lub tylko dla określonych – Okrésleni użytkownicy / określone grupy. Zatwierdź klikając guzik Zapisz.

Swietnie! Dodatek Corinth Screenshots jest teraz dostępny dla wybranych użytkowników. Great! The Corinth Screenshots add-in is now available for all the chosen users. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika jak instalować dodatki. Dla wersji Office 365 online, instalacja dodatków odbywa się automatycznie.


Masz problemy? Chętnie pomożemy.