Instalacja

Jak zainstalować Corinth w Twojej szkole? Wybierz metodę, która odpowiada Twoim preferencjom. Masz jakieś pytania? Przeczytaj „Często zadawane pytania” lub kontaktuj się z nami bezpośrednio.

1) Instalacja dla jednego konta użytkownika pojedynczego urządzenia

Najłatwiejszy sposób pobrania i zainstalowania aplikacji. Jeśli na Twoim urządzeniu jest wiele kont, musisz powtórzyć instalację na każdym z nich lub postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą instalacji dla wielu kont. Domyślnie dane aplikacji NIE SĄ udostępniane. W związku z tym cała zawartość musi być pobrana oddzielnie dla każdego konta użytkownika.

 1. Otwórz stronę aplikacji w sklepie Microsoft Store.
 2. Kliknij przycisk „Pobierz aplikację” w lewym górnym rogu listy sklepu Windows Store, aby pobrać aplikację Corinth na swoje urządzenie.
 3. Uruchom aplikację klikając ikonę Corinth w ekranie powitalnym Windows lub w menu Start.
 4. Właśnie pobrana aplikacja już działa, ale jej zawartość jest ograniczona. Aby uzyskać dostęp do pełnej zawartości aplikacji edukacyjnej Corinth, kliknij przycisk „Pobierz pełną wersję” w prawym górnym rogu ekranu i wprowadź swój klucz licencyjny, który pozwoli odblokować pełną zawartość aplikacji. Jeśli nie masz klucza, skontaktuj się z nami
 5. Po wprowadzeniu klucza rozpocznie się proces aktywacji. Weryfikacja kodu powinna zająć tylko kilka chwil. Po zakończeniu aktywacji aplikacja rozpocznie pobieranie całej zawartości, co może zająć maksymalnie kilka minut. Nie musisz czekać na zakończenie pobierania. Modele 3D mogą być pobierane i otwierane w dowolnej kolejności zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Gratulacje! Odblokowałeś pełną wersję aplikacji Corinth! Aby przyspieszyć pobieranie, kliknij przycisk „Pobierz zawartość” w menu użytkownika.

Możesz rozszerzyć możliwości aplikacji podczas przygotowywania lekcji dzięki zastosowaniu wtyczek MS Office, które łączą aplikację Corinth z programami MS Word i PowerPoint.


2) Instalacja dla wielu kont użytkowników pojedynczego urządzenia

To najszybszy sposób instalacji na pojedynczym urządzeniu dla wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników urządzenia. Dane aplikacji (zawartość i funkcje) są udostępniane użytkownikom i pobierane tylko raz. Dane użytkowników nie są udostępniane pozostałym kontom, tak więc każdy użytkownik może spersonalizować aplikację (ulubione modele etc.). Klucz licencyjny jest aktywowany raz dla wszystkich użytkowników urządzenia. Proces należy powtórzyć na każdym urządzeniu. Jeśli masz wiele urządzeń połączonych w sieć, pomoże Ci nasz przewodnik dotyczący instalacji masowej.

1. Pobierz pakiet instalacji aplikacji oraz następujące elementy zależne:

2. Uruchom Windows PowerShell jako administrator
(Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start - Windows PowerShell (Admin)

3. Wprowadź te komendy w Windows PowerShell

 • Aby aktywować pobieranie dwuetapowe

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock' /t REG_DWORD /f /v 'AllowAllTrustedApps' /d '1'

 • Aby aktywować udostępnianie danych

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\StateManager' /t REG_DWORD /f /v 'AllowSharedLocalAppData' /d '1'

 • Aby umożliwić udostępnianie aplikacji

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath ".\Corinth3D_Sideload_1.1.18196.0_x64_Master.appxbundle" -DependencyPackagePath ".\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx",".\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx",".\Microsoft.VCLibs.x64.14.00.appx" -SkipLicense

4. Otwórz aplikację Corinth i sprawdź swoje połączenie internetowe. Aplikacja musi komunikować się z serwerem.

5. Na ekranie głównym aplikacji kliknij lub dotknij przycisk „Pobierz pełną wersję” w prawym górnym rogu.

6. Wprowadź swój klucz licencyjny w wyskakującym okienku, a następnie kliknij przycisk „Wpisz".

7. Po wprowadzeniu klucza rozpocznie się proces aktywacji. Weryfikacja kodu powinna zająć tylko kilka chwil. Po zakończeniu aktywacji aplikacja rozpocznie pobieranie całej zawartości i zostanie aktywowana dla wszystkich użytkowników.

8. Możesz rozszerzyć możliwości aplikacji podczas przygotowywania lekcji dzięki zastosowaniu wtyczek MS Office, które łączą aplikację Corinth z programami MS Word i PowerPoint.


3) Zaawansowana instalacja masowa: rozwiązanie serwerowe

Wszelkie informacje na temat zaawansowanej instalacji masowej można znaleźć w „Instrukcji instalacji zaawansowanej”. 

Skrypt może dokonać instalacji poza sklepem Microsoft Store oraz instalacji opcji dodatkowych, tj.:

 • Umożliwienie instalacji dwuetapowej
 • Umożliwienie udostępniania danych pomiędzy kontami użytkowników
 • Pobranie pakietów instalacyjnych i pakietów zależnych z Internetu [opcjonalne]
 • Dodanie aplikacji dla wszystkich użytkowników (w tym utworzonych w przyszłości) na danym komputerze (udostępnianie) [opcjonalne]
 • Automatyczna aktywacja aplikacji (nie jest konieczne ręczne wprowadzanie klucza licencyjnego) [opcjonalne]
 • Ustawienie zachowania aplikacji w przypadku wykrycia dostępności aktualizacji [opcjonalne]
 • Wykorzystanie instalacji zautomatyzowanej (w tym instalacji masowej na wielu urządzeniach) [opcjonalne]

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem skryptu instalacyjnego, skontaktuj się z naszym działem technicznym.
Pakiet instalacyjny aplikacji znajdziesz tutaj.
Kontynuacja według „Instrukcji instalacji zaawansowanej”.


Integracja z Microsoft Office

Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji Corinth, możesz ją zintegrować z Microsoft Office, co umożliwi dodawanie zdjęć i odsyłaczy bezpośrednio do interaktywnych modeli 3D. Można to zrobić dzięki integracji z MS PowerPoint i Word, dostępnej dla MS Office 2013, 2016, 2019 lub 365. Aby integracja działała, konieczne jest zainstalowanie kilku plików, tzw. wtyczek. Są one instalowane niezależnie od aplikacji Corinth. Jak to zrobić?

Ważne: Wtyczek MS Office nie można instalować masowo na wielu urządzeniach i kontach użytkowników. W związku z tym konieczne jest powtórzenie procedury osobno dla każdego użytkownika Corinth. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem do masowej aktywacji integracji z MS Office.

 1. Aby upewnić się, że wtyczka działa prawidłowo, konieczne jest pobranie i zainstalowanie pliku konfiguracyjnego MS Office ze strony Microsoft klikając przycisk „Pobierz”. Po pobraniu pliku otwórz go i wyraź zgodę na warunki licencji. Następnie możesz rozpocząć instalację klikając przycisk „Instaluj”. Po pomyślnym zakończeniu instalacji zamknij okno dialogowe klikając przycisk „Zakończ” i rozpocznij pobieranie wtyczek.
   
 2. Pobierz wtyczkę dla MS PowerPoint lub MS Word, zgodnie ze swoimi preferencjami.
   
 3. Aby rozpocząć proces instalacji, zlokalizuj i uruchom jeden z pobranych plików .exe. Noszą one nazwy corinth-word-setup.exe i corinth-ppt-setup.exe.
   
 4. Następnie musisz zaakceptować różne okna dialogowe instalacji. W zależności od urządzenia, będziesz musiał wcisnąć przyciski „Więcej informacji”, „Instaluj”, „Tak” lub „OK”. Po ich zaakceptowaniu wtyczka będzie gotowa do użycia.
   
 5. Powtórz kroki od 2 do 3 dla drugiej wtyczki, aby zainstalować je obie.
   
 6. Aby pobrać i zaktualizować pakiety, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na tym ZDJĘCIU.
   
 7. Teraz możesz korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji Corinth!

Masz problemy? Chętnie pomożemy.