Skrypt instalacji masowej aplikacji Corinth

Skrypty instalacji masowej aplikacji Corinth na wielu urządzeniach i kontach użytkowników.

Do przeprowadzenia instalacji masowej potrzebny jest pakiet instalacyjny aplikacji.

Więcej informacji o skrypcie instalacyjnym oraz szczegółowe instrukcje używania znajdują się w Podręczniku instalacji. Uwaga: ten rodzaj instalacji musi zostać przeprowadzony przez specjalistę ds. informatyki.


Więcej opcji instalacji aplikacji Corinth można znaleźć na stronie poświęconej instalacji.