Instalacja dla jednego konta użytkownika pojedynczego urządzenia

Najłatwiejszy sposób pobrania i zainstalowania aplikacji. Jeśli na Twoim urządzeniu jest wiele kont, musisz powtórzyć instalację na każdym z nich lub postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą instalacji dla wielu kont. Domyślnie dane aplikacji NIE SĄ udostępniane. W związku z tym cała zawartość musi być pobrana oddzielnie dla każdego konta użytkownika.

 1. Otwórz stronę aplikacji w sklepie Microsoft Store.
 2. Kliknij przycisk Pobierz aplikację w lewym górnym rogu listy sklepu Windows Store, aby pobrać aplikację Corinth na swoje urządzenie.
 3. Uruchom aplikację klikając ikonę Corinth w ekranie powitalnym Windows lub w menu Start.
 4. Właśnie pobrana aplikacja już działa, ale jej zawartość jest ograniczona. Aby uzyskać dostęp do pełnej zawartości aplikacji edukacyjnej Corinth, kliknij przycisk Pobierz pełną wersję w prawym górnym rogu ekranu i wprowadź swój klucz licencyjny, który pozwoli odblokować pełną zawartość aplikacji. Jeśli nie masz klucza, skontaktuj się z nami
 5. Po wprowadzeniu klucza rozpocznie się proces aktywacji. Weryfikacja kodu powinna zająć tylko kilka chwil. Po zakończeniu aktywacji aplikacja rozpocznie pobieranie całej zawartości, co może zająć maksymalnie kilka minut. Nie musisz czekać na zakończenie pobierania. Modele 3D mogą być pobierane i otwierane w dowolnej kolejności zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Gratulacje! Odblokowałeś pełną wersję aplikacji Corinth! Aby przyspieszyć pobieranie, kliknij przycisk Pobierz zawartość w menu użytkownika.

Możesz rozszerzyć możliwości aplikacji podczas przygotowywania lekcji dzięki zastosowaniu wtyczek MS Office, które łączą aplikację Corinth z programami MS Word i PowerPoint.


Instalacja dla wielu kont użytkowników pojedynczego urządzenia

To najszybszy sposób instalacji na pojedynczym urządzeniu dla wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników urządzenia. Dane aplikacji (zawartość i funkcje) są udostępniane użytkownikom i pobierane tylko raz. Dane użytkowników nie są udostępniane pozostałym kontom, tak więc każdy użytkownik może spersonalizować aplikację (ulubione modele etc.). Klucz licencyjny jest aktywowany raz dla wszystkich użytkowników urządzenia. Proces należy powtórzyć na każdym urządzeniu. Jeśli masz wiele urządzeń połączonych w sieć, pomoże Ci nasz przewodnik dotyczący instalacji masowej.

1. Pobierz pakiet instalacji aplikacji oraz następujące elementy zależne:

2. Uruchom Windows PowerShell jako administrator
(Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start - Windows PowerShell (Admin).

3. Wprowadź te komendy w Windows PowerShell:

 • Aby aktywować pobieranie dwuetapowe:

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock' /t REG_DWORD /f /v 'AllowAllTrustedApps' /d '1'

 • Aby aktywować udostępnianie danych:

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\StateManager' /t REG_DWORD /f /v 'AllowSharedLocalAppData' /d '1'

 • Aby umożliwić udostępnianie aplikacji:

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath ".\Corinth3D_Sideload_7.186.278.0_x64_Master.msixbundle" -DependencyPackagePath ".\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx",".\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx",".\Microsoft.VCLibs.x64.14.00.appx" -SkipLicense

4. Otwórz aplikację Corinth i sprawdź swoje połączenie internetowe. Aplikacja musi komunikować się z serwerem.

5. Na ekranie głównym aplikacji kliknij lub dotknij przycisk Pobierz pełną wersję w prawym górnym rogu.

6. Wprowadź swój klucz licencyjny w wyskakującym okienku, a następnie kliknij przycisk Wpisz.

7. Po wprowadzeniu klucza rozpocznie się proces aktywacji. Weryfikacja kodu powinna zająć tylko kilka chwil. Po zakończeniu aktywacji aplikacja rozpocznie pobieranie całej zawartości i zostanie aktywowana dla wszystkich użytkowników.

8. Możesz rozszerzyć możliwości aplikacji podczas przygotowywania lekcji dzięki zastosowaniu wtyczek MS Office, które łączą aplikację Corinth z programami MS Word i PowerPoint.


Zaawansowana instalacja masowa: rozwiązanie serwerowe

Jeśli chcesz zainstalować aplikację masowo na dużej liczbie urządzeń i kontach użytkowników podłączonych do sieci, możesz skorzystać ze skryptu instalacyjnego, który przygotowaliśmy bezpośrednio w tym celu.

Skrypt może dokonać instalacji poza sklepem Microsoft Store oraz instalacji opcji dodatkowych, tj.:

 • Umożliwienie instalacji dwuetapowej.
 • Umożliwienie udostępniania danych pomiędzy kontami użytkowników.
 • Pobranie pakietów instalacyjnych i pakietów zależnych z Internetu [opcjonalne].
 • Dodanie aplikacji dla wszystkich użytkowników (w tym utworzonych w przyszłości) na danym komputerze (udostępnianie) [opcjonalne].
 • Automatyczna aktywacja aplikacji (nie jest konieczne ręczne wprowadzanie klucza licencyjnego) [opcjonalne].
 • Ustawienie zachowania aplikacji w przypadku wykrycia dostępności aktualizacji [opcjonalne].
 • Wykorzystanie instalacji zautomatyzowanej (w tym instalacji masowej na wielu urządzeniach) [opcjonalne].

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem skryptu instalacyjnego, skontaktuj się z naszym działem technicznym.
Kontynuacja według instrukcji instalacji zaawansowanej.


Masz problemy? Chętnie pomożemy.