Aktivizujte žáky pomocí kvízů. Jak na ně?

Zařazení kvízů do výuky se stává stále populárnější – díky dostupnosti aplikací jako je Kahoot! nebo Fyrebox je zařazení gamifikace a interaktivních her do výuky snazší než kdy dřív. Jak s nimi ale pracovat efektivně? A jaké způsoby využití nabízí? Zužitkujte tyto nástroje nejen jako zábavné zpestření, ale také jako prostředek k ověření znalostí, motivaci a aktivizaci žáků a podpoře spolupráce mezi nimi. V tomto článku se zaměříme na různé způsoby, jak zkombinovat kvízy s našimi vědecky ověřenými 3D modely.

Zjistěte, co už žáci o tématu ví

Otvíráte nové téma? Ověřte, co o něm žáci už ví. Jednoduchý kvíz na úvod hodiny vám ukáže, na co je třeba se zaměřit a čemu naopak už nemusíte věnovat příliš prostoru.

TIP! Kromě uzavřených otázek zkuste zařadit i pár otevřených – díky nim získáte jasnější představu o šíři znalostí a souvislostí, které si žáci s daným tématem pojí.

Žáky téma nebere? Povzbuďte jejich zvídavost

Pro evokaci můžete využít např.:

  • Zajímavosti, které s tématem souvisí
  • Souvislosti, které žáci znají už z jiných předmětů
  • Příklady z každodenního života
  • Praktické využití
 

Spíše než na množství informací se doporučujeme zaměřit na příklady, které žáky zaujmout a povzbudí v tom, aby v následující výuce udrželi pozornost a sami chtěli hledat odpovědi na otázky. Zájem mohou vzbudit i malé hádanky a záhady – využijte např. snímek mikroskopické struktury (v naší knihovně je najdete pod názvem zoom) a nechte žáky hádat, o co se jedná. I krátká „rozehřívací“ aktivita může ve výsledku vést k mnohem aktivnější účasti celé třídy.

Udržte zájem po celou hodinu

Kvízům nemusí být věnovaná ucelená část, ale můžete s nimi pracovat v průběhu celé hodiny. Jednoduché otázky či výzvy v pravidelných intervalech žákům pomohou udržet pozornost a soustředění na téma. Kromě aktivizace zároveň získáte okamžitou zpětnou vazbu, jak dobře se žáci orientují a přizpůsobit tomu svůj výklad.

Podpořte vzájemné učení

Předejte otěže žákům. Nechte je připravit aktivity pro své spolužáky. Mohou pracovat v týmech a společně vytvářet kvízy, které testují jejich vlastní znalosti nebo znalosti svých spolužáků. Už samotnou tvorbou rozvíjí své kritické myšlení, digitální kompetence a týmovou spolupráci.

Upevněte nové znalosti na konci hodiny

Nenásilnou formou hned zjistíte, co všechno žáci pochytili na první dobrou a k jakým oblastem by bylo naopak dobré se ještě vrátit. Můžete jít i cestou vizuální reprezentace – např. zařadit obrázek 3D modelu se zvýrazněnou konkrétní částí a ptát se na její funkce nebo vlastnosti. I jednoduché opakování upevní nové znalosti a žáci si uvědomí, co už znají a co je potřeba se ještě učit.

Konkrétní příklady a ukázky, jak s kvízy pracují další učitelé najdete v záznamu webináře. 

Tipy na aplikace pro vytváření kvízů přímo od dalších učitelů:

  • Kahoot!
  • Fyrebox
  • Quizlet
  • Wordwall
  • Mentimeter
 

A obsah? Ten vám poskytne bohatá knihovna našich 3D modelů, zoomů a dalšího obsahu, který je obohacený o poznámky, se kterými můžete pracovat vy i vaši žáci nejen při tvoření zábavných kvízů.