Instalace

Jak nainstalovat Corinth na vaší škole? Zvolte si způsob, který odpovídá vašim preferencím. Máte nějaké otázky? Navštivte naše FAQ, nebo nás rovnou kontaktujte.

1) Instalace na jedno zařízení pro jednoho uživatele

Nejjednodušší způsob získání a nainstalování aplikace. Pokud je na počítači vytvořeno více účtů je třeba pro každý účet postup opakovat, nebo postupovat podle tohoto návodu.  Aplikace standardně NESDÍLÍ obsahová data a je nutné pro každého uživatele znovu stáhnout veškerý obsah aplikace.

 1. Otevřete stránky aplikace na Microsoft Store.
 2. Klepněte na tlačítko Získat aplikaci v levé horní části obrazovky pod položkou Corinth. Tím stáhnete aplikaci do svého zařízení. 
 3. Na úvodní obrazovce Windows nebo v nabídce Start klikněte na ikonku Corinth. Tím aplikaci spustíte. 
 4. Nově stažená aplikace nyní funguje, ale její obsah je omezený. Chcete-li získat přístup k plnému obsahu výukové aplikace Corinth, klikněte na tlačítko Získat plnou verzi v pravém horním rohu obrazovky a vložte svůj licenční klíč, který vám odemkne kompletní obsah aplikace. Pokud jej nemáte, kontaktujte nás.
 5. Spustí se aktivační proces, který obvykle trvá maximálně minutu. Po dokončení aktivace se začne automaticky stahovat veškerý obsah, což může v závislosti na rychlosti Vašeho připojení trvat i několik desítek minut. Nemusíte však čekat na kompletní stažení, modely se otevírají a stahují podle vašich požadavků. Blahopřejeme! Nyní máte k dispozici plnou verzi aplikace Corinth pro aktuálního uživatele na vašem zařízení. Pro urychlení stahování modelů klikněte na Stáhnout obsah v uživatelském menu.

Možnosti aplikace při přípravě Vašich hodin rozšíříte použitím Add-inu pro MS Office, který propojí aplikaci s MS PowerPoint a Word.


2) Propojení aplikace s Office

Pro plné využití možností výukové aplikace Corinth ve výuce doporučujeme propojit aplikaci s nástroji Office. Co vám propojení umožní a jak na to?

Hlavní benefity propojení s Office

 1. Synchronizace snímků obrazovky s vašimi dokumenty v Office umožňuje snadné využití vizuálních materiálů aplikace Corinth ve vašich prezentacích, pracovních listech a dalších dokumentech.  

  Snímky obrazovky vytvořené při práci s 3D modely můžete pomocí této funkce snadno vložit do vašich příprav na hodinu. Je na vás, jestli chcete použít přípravy, které už roky používáte, nebo úplně nové dokumenty.
   
 2. Díky propojení vašich dokumentů s 3D modely v aplikaci budou vaše výukové materiály nejen vizuálně atraktivní, ale také interaktivní. Každý snímek obrazovky totiž obsahuje odkaz na 3D model v aplikaci, kde se otevře přesně tak, jak jste si jej vyfotili.
   
 3. Propojení s Office můžete využít nejen pro tvorbu vašich příprav na výuku, ale také k vytváření aktivit pro vaše studenty, kteří možnosti propojení ocení při přípravě referátů, prezentací a aktivit.
   

Jak propojit Corinth s Office?

Pro synchronizaci vizuálního obsahu aplikace Corinth s vašimi učebními materiály v produktech Office je nejdříve nutné nainstalovat doplněk Corinth Screenshots, který propojení s aplikací umožní.

Před instalací doplňku se však nejdříve ujistěte, že pro Microsoft účty vaší školy je přidávání doplňků povoleno. S tím vám pomůže váš IT admin. Pokud si neví rady, náš průvodce nasazením doplňku ho celým procesem provede. 

Nyní již však k samotné instalaci:

 1. V hlavním menu aplikace Corinth zvolte možnost Propojení s Office.
 2. V pravé části nově otevřeného instalačního okna klikněte na tlačítko Instalovat. Tím budete přesměrováni na stránku doplňku Corinth Screenshots v obchodě Microsoft Store.
 3. Pro zahájení instalace doplňku je nejdříve nutné zvolit produkt Office, pro který si doplněk přejete nainstalovat, volbou příslušného tlačítka na nově otevřené stránce doplňku. Po kliknutí na tlačítko Otevřít ve Wordu / Otevřít v PowerPointu se otevře zvolený produkt Office a proběhne automatická instalace doplňku.
 4. Po dokončení instalace se doplněk Corinth Screenshots zobrazí v pravém postranním panelu zvoleného produktu Office. 
 5. Nyní je potřeba Corinth a Office propojit. To uděláte vložením kódu vygenerovaného aplikací Corinth.
 6. Vraťte zpět do aplikace Corinth a v pravé časti otevřeného instalačního okna klikněte na tlačítko Vygenerovat. Vygenerovaný kód následně vložte na příslušné místo v panelu doplňku a potvrďte volbou tlačítka Propojit.
 7. Pokud si aplikaci přejte propojit s dalším produktem Office (Word, PowerPoint), otevřete stránku doplňku v obchodě Microsoft Store a kliknutím na tlačítko Otevřít ve Wordu / Otevřít v PowerPointu nainstalujte doplňek do zvoleného produktu. Následně jej propojte s aplikací Corinth pomocí vašeho vygenerovaného kódu. Váš kód zobrazíte kliknutím na tlačítko Popojit s Office v hlavním menu aplikace Corinth.

Výborně! Instalaci doplňku máte úspěšně za sebou. Veškeré informace o tom, jak s doplňkem Corinth Screenshots pracovat, naleznete v našem uživatelském manuálu

Poznámka: Mimo propojení s Office nadále zůstává i možnost vložení snímku obrazovky do zcela nové prezentace běžným způsobem, tedy bez nutnosti propojení aplikace s nástroji Office. Jednoduše tak stačí kliknout na tlačítko PowerPoint v panelu Sdílet a váš snímek obrazovky se během několika vteřin otevře v nově vytvořené prezentaci. V případě aktivního propojení aplikace s nástroji Office tato možnost není nadále aktivní. Pokud ji chcete využít, je nutné propojení zrušit.

Zároveň můžete nadále pokračovat v užívání předchozí verze našeho doplňku pro Office. Tato verze však není nadále podporována a doplňována o nový obsah aplikace Corinth.  Doporučujeme proto přejít na novou verzi doplňku.


3) Instalace na jedno zařízení pro všechny uživatele

Toto je nejrychlejší možný způsob provedení hromadné instalace na jednom zařízení pro všechny současné i budoucí uživatele zařízení. Data aplikace (její obsah a funkce) jsou mezi uživateli sdílená a stahují se pouze jednou. Uživatelská data se mezi účty nesdílí - každý uživatel proto může aplikaci personalizovat (oblíbené modely, apod). Aktivaci licenčním klíčem provedete jednou pro všechny uživatele na jednom zařízení. Na každém zařízení je nutno proces opakovat. Pokud máte zařízení propojena v síti, pomůže vám tento návod pro pokročilou hromadnou instalaci.

1. Stáhněte instalační balíček aplikace a všechny níže uvedené závislosti (dependencies) pro instalaci:

2. Spusťte Windows PowerShell jako administrátor
(pravé kliknutí na Start menu - Windows PowerShell (Admin).

3. Postupně do Windows PowerShell zadejte tyto příkazy:

 • Zapnout „instalaci bokem“ (sideloading):

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModelUnlock' /t REG_DWORD /f /v 'AllowAllTrustedApps' /d '1'

 • Zapnout sdílení aplikačních dat:

REG ADD 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\StateManager' /t REG_DWORD /f /v 'AllowSharedLocalAppData' /d '1'

 • Provést provisioning aplikace:

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath ".\Corinth3D_Sideload_2.1.20283.0_x64_Master.appxbundle" -DependencyPackagePath ".\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx",".\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx",".\Microsoft.VCLibs.x64.14.00.appx" -SkipLicense

4. Otevřete aplikaci Corinth. Zkontrolujte své připojení k internetu, aplikace potřebuje komunikovat se serverem.

5. Na výchozí obrazovce aplikace klepněte na tlačítko Získat plnou verzi v pravém horním rohu.

6. Zadejte licenční klíč do vyskakovacího okna a poté stiskněte tlačítko Vložit.

7. Spustí se aktivační proces, který obvykle trvá maximálně minutu. Po dokončení aktivace se začnou automaticky stahovat obsahová data a aplikace je aktivována pro všechny současné i budoucí účty na jednom zařízení.

8. Možnosti aplikace při přípravě Vašich hodin rozšíříte použitím Add-inu pro MS Office, který propojí aplikaci s MS PowerPoint a Word.


4) Pokročilá hromadná instalace: serverové řešení

Pokročilé hromadné instalaci na více zařízení a uživatelských účtů prostřednictvím serverového řešení se věnuje kompletní průvodce instalací.

Skript umí provést všechny nutné kroky instalace mimo Microsoft Store a další volitelné, tj.:

 • Zapnutí funkce instalace bokem.
 • Zapnutí sdílení dat aplikace mezi uživatelskými účty.
 • Stažení instalačního balíčku a balíčků závislostí z internetu [volitelné].
 • Přidání aplikace pro všechny uživatele (včetně těch vytvořených v budoucnu) na daném počítači (tzv. „provisioning“) [volitelné].
 • Automatická aktivace aplikace (tj. není nutné zadávat licenční klíč ručně) [volitelné].
 • Nastavení chování aplikace při detekci dostupné aktualizace [volitelné].
 • Lze jej použít pro automatizovanou instalaci (včetně hromadného nasazení na více počítačů) [volitelné].

Pokud máte zájem o zaslání instalačního skriptu, kontaktujte naši technickou podporu.
Instalační balíček aplikace naleznete pod tímto odkazem.
Pokračujte na kompletní průvodce instalací.

5) Nasazení doplňku Corinth Screenshots

Pomocí následujících pěti kroků jednoduše zpřístupníte doplněk Corinth Screenshots vybraným uživatelům v rámci vaší organizace.

1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoftu 365 prostřednictvím účtu správce. Ujistěte se, že jazyk zobrazení centra pro správu je nastavený na češtinu. 

Pro změnu jazyka zobrazení:

 • Otevřete nabídku Můj účet (My account) a v pravém horním rohu klikněte na ikonu  Addin icon gear .
 • Klikněte na Jazyk a časové pásmo (Language and time zone) a ze seznamu vyberte možnost čeština (Česko).
 • Potvrďte tlačítkem Uložit (Save).

2. Otevřete menu správy nasazení doplňků a zvolte možnost Nasadit doplněk.

3. V nově otevřeném okně klikněte na tlačítko Další. Následně vyberte možnost Zvolit ze Storu.

4. Vyhledejte doplněk Corinth Screenshots a klikněte na tlačítko Přidat.

5. Následně vyberte, zda chcete doplněk přidat pro Všechny uživatele v rámci dané domény, nebo pouze pro Konkrétní uživatele / skupiny. Potvrďte tlačítkem Nasadit.

Výborně! Doplněk Corinth Screenshots je nyní dostupný pro všechny vámi zvolené uživatele. Jak doplněk do produktů Office nainstalovat zjistíte v našem instalačním manuálu. Pro online verzi Office 365 bude daným uživatelům doplněk po nasazení nainstalován automaticky.


V případě dalších dotazů zanechte vzkaz naší technické podpoře. Rádi Vám pomůžeme.