ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Internetové stránky Corinthu

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují postupy ochrany osobních údajů v rámci adresy www.corinth3d.com. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromážděné na tomto webu. Upravují následující:

  1. Jaké osobní údaje jsou od vás shromažďovány prostřednictvím webu, jak jsou používány a s kým mohou být sdíleny.
  2. Jaké možnosti máte k dispozici, pokud jde o použití vašich údajů.
  3. Zavedené bezpečnostní postupy k ochraně zneužití vašich informací.
  4. Jak můžete opravit jakékoli nepřesnosti v informacích.

Shromažďování, použití a sdílení informací

Jsme výhradní vlastníci informací shromážděných na tomto webu. Máme pouze přístup k / shromažďujeme informace, které nám dobrovolně poskytnete e-mailem nebo jiným přímým kontaktem od vás. Tyto informace nebudeme nikomu prodávat ani pronajímat.

 

Vaše informace použijeme k tomu, abychom vám mohli odpovědět ohledně záležitostí, kvůli kterým jste nás kontaktovali. Vaše informace nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci, kromě těch, které jsou nezbytné pro splnění vaší žádosti.

 

Pokud neprojevíte váš nesouhlas, můžeme vás v budoucnu kontaktovat e-mailem, abychom vám sdělili informace o speciálních nabídkách, nových produktech, službách nebo změnách těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Můžeme spolupracovat s dalšími stranami za účelem poskytování konkrétních služeb. Když se uživatel zaregistruje pro tyto služby, můžeme sdílet informace, které jsou nezbytné pro poskytování těchto služeb třetí stranou. Tyto strany nesmějí používat informace umožňující osobní identifikaci, s výjimkou účelu poskytování těchto služeb.

Soubory cookie

Na tomto webu používáme „cookies“. Cookie je část dat uložená na pevném disku návštěvníka webu, která nám pomáhá zlepšit váš přístup k našemu webu a identifikovat opakované návštěvníky našeho webu. Například, když k identifikaci použijeme soubor cookie, nemusíte zadávat heslo více než jednou, čímž ušetříte čas na našem webu. Cookies nám také umožňují sledovat a zacílit na zájmy našich uživatelů a zlepšit tak zážitek z našich stránek. Použití cookies není nijak spojeno s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi na našem webu.

Odkazy

Tento web obsahuje odkazy na jiné weby. Mějte prosím na paměti, že nejsme zodpovědní za obsah nebo postupy ochrany osobních údajů těchto jiných webů. Doporučujeme našim uživatelům, aby se informovali, když opustí náš web, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů jakéhokoli jiného webu, který shromažďuje osobní údaje.

Průzkumy a soutěže

Čas od času můžeme v rámci našich stránek vyzívat k poskytnutí informací prostřednictvím průzkumů a soutěží. Účast v těchto průzkumech a soutěžích je zcela dobrovolná a můžete si vybrat, zda se chcete nebo nechcete účastnit, a tyto informace zveřejnit. Požadované informace mohou zahrnovat kontaktní informace a demografické informace. Kontaktní informace budou použity k informování vítězů a udělování cen. Informace z průzkumu budou použity pro účely sledování nebo zlepšení používání těchto stránek a produktů Corinth.

Váš přístup k informacím a kontrola nad nimi

Můžete se kdykoli odhlásit z jakéhokoliv dalšího kontaktu z naší strany. Kdykoli nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla uvedeného na našich webových stránkách, vám můžeme poskytnout následující informace:

  • Podívejte se, jaké údaje o vás máme, pokud existují.
  • Změňte / opravte všechna data, která o vás máme.
  • Nechte nás odstranit všechna data, která o vás máme.
  • Vyjádřete jakékoli obavy, které se týkají našeho používání vašich údajů.

Bezpečnost

Přijímáme opatření k ochraně vašich informací. Při odesílání citlivých informací prostřednictvím webu jsou vaše informace chráněny online i offline.

 

Kamkoli sbíráme citlivé informace, jsou tyto informace zašifrovány a předány nám bezpečným způsobem. Přístup k osobním identifikačním údajům mají pouze zaměstnanci, kteří potřebují tyto informace k provedení určité práce (například fakturace nebo zákaznický servis). Počítače/ servery, ve kterých ukládáme osobní údaje, jsou uchovávány v zabezpečeném prostředí.

Aktualizace

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit a všechny aktualizace budou zveřejněny na této stránce.

Detailnější informace

Detaily k našim zásadám ochrany soukromí můžete najít zde.

Doplněk Corinth Screenshots

Při práci s doplňkem Corinth Screenshots nebudou vaše osobní informace sledovány, shromažďovány, ukládány ani sdíleny s Corinthem ani žádnou třetí stranou.

 

Chcete-li použít doplněk Corinth Screenshots, musíte souhlasit se Zásadami ochrany osobních údajů aplikace Corinth.

 

Pokud si myslíte, že tyto zásady ochrany soukromí nedodržujeme, měli byste nás okamžitě kontaktovat prostřednictvím KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE.