FAQ pre prechod na novú verziu Corinth

Používate na svojej škole Corinth a chcete teraz prejsť na novú verziu? Tu sú odpovede na vaše otázky. Kompletný súhrn Najčastejšie kladených otázok si môžete prečítať v našich FAQ.

Prečo nestačí aktualizovať už nainštalovanú verziu aplikácie Corinth?

To bohužiaľ nie je technicky možné. Vďaka tomu, že nová verzia aplikácie beží na aktuálnej verzii Windows 10, vyžaduje inštaláciu aj novej verzie aplikácie. Nevymýšľame si nič nové - len držíme krok s vývojom operačného systému, ktorý už na vašej škole veľmi pravdepodobne používate. Jedine aktualizovaná architektúra Windows 10 nám umožňuje hromadnú inštaláciu. Inštalácia aplikácie navyše môže byť vďaka serverovému riešeniu hromadnej inštalácie výrazne jednoduchšia a rýchlejšia.

Ako mám postupovať, ak naša škola už skôr zakúpila a aktivovala Corinth a teraz chce prejsť na jeho novú verziu?

Vaša licencia zostáva platná a je možné ju znova použiť. Pre prechod na novú verziu je ale potrebné vykonať novú inštaláciu. Corinth 3D, nová verzia aplikácie, funguje na úplne novej architektúre, umožňujúci o i. hromadnú inštaláciu a mnohé ďalšie funkcie. Prechod na novú verziu preto nie je možné uskutočniť jednoduchým updatom aplikácie.

Aké sú výhody novej verzie aplikácie - Corinth 3D?

Windows 10 bol globálne aktualizovaný na 64-bitovú verziu a my držíme krok s najnovšími technologickými štandardmi. Kvôli tomuto technologickému pokroku bolo nutné vytvoriť novú verziu aplikácie Corinth.

Nová verzia aplikácie so sebou prináša veľa výhod. Napríklad:

 • Hromadná inštalácia pre väčšie množstvo zariadení

 • Hromadná aktivácia licencie na väčšom množstve zariadení

 • Prístup k aplikácii najnovšie môžu mať všetky používateľské kontá zariadení (zdieľanie údajov)

 • Stiahnuté modely môžu byť prístupné pre všetky používateľské účty daného zariadenia

 • Aktualizácia obsahu - postupné pridávanie nových 3D modelov a ďalšieho obsahu

 • Aktualizácie produktu - postupné pridávanie nových funkcií

 • Integrácia s MS Office 365 a 2019

Prečo nie je možné hromadnú inštaláciu aplikácie Corinth vykonať prostredníctvom .exe súboru?

Hlavným dôvodom je bezpečnosť. Bezpečnosť údajov je našou hlavnou prioritou. Použitie .exe súboru pre hromadnú inštaláciu v rámci školského prostredia by predstavovalo potenciálne ohrozenie bezpečnosti.

Corinth je UWP (Universal Windows Platform) aplikáciou. Na rozdiel od štandardných desktopových aplikácií, UWP aplikácie operujú so striktne definovaným prístupom k systémovým lokalitám, pričom údaje každého používateľa zostávajú oddelené. Taká aplikácia teda nemá prístup k údajom a nie je schopná s nimi ďalej nakladať bez toho, aby nad tým nemal používateľ plnú kontrolu, ako sa to môže stať pri niektorých desktopových aplikáciách. Dôsledkom je teda nutnosť explicitného povolenia niektorých potenciálne nebezpečných funkcií, ktoré desktopové aplikácie vykonávajú implicitne. Naše riešenie navyše ponúka široké možnosti prispôsobenia na základe preferencií a technického prostredia daného školského subjektu. Tieto možnosti by s jednoduchým .exe súborom nebolo možné dosiahnuť.

Aký je rozdiel medzi hromadnou inštaláciou a inštaláciou z Microsoft Store?

Inštalácia z Microsoft Store Vám umožňuje prístup k aplikácii len z jedného používateľského účtu v rámci jedného zariadenia.

Hromadná inštalácia umožňuje:

 • Hromadnú inštaláciu na viac zariadení

 • Hromadnú inštaláciu na viacero účtov

 • Zdieľanie dát aplikácie naprieč viacerými účtami

 • Hromadnú aktiváciu licencie na viacerých účtoch/zariadeniach

Prečo sú v Microsoft Store dve verzie aplikácie? Aký je medzi nimi rozdiel?

Aby sme vyhoveli požiadavkám na novú funkcionalitu, museli sme vydať novú verziu aplikácie. Všetkým starým používateľom zostávajú všetky existujúce funkcie aj obsah. Všetky aktualizácie aplikácie sú však naďalej dostupné iba pre najnovšiu verziu - Corinth 3D pre 64-bitovú verziu Windows 10.

Pre používateľov s 32-bitovou verziou Windows 10 je k dispozícii predchádzajúca verzia našej aplikácie.

Zistite, akým spôsobom môžete upgradovať svoj systém.

Ako mám postupovať, ak chcem prejsť na 64-bitovú verziu Windows 10?

Viac informácií o prechode na 64-bitovú verziu Windows 10 nájdete tu. V prípade ďalších otázok kontaktujte zákaznícku podporu Microsoft.

Nová verzia aplikácie - Corinth 3D pre mňa nie je vhodný ak…

 • Nepoužívam 64-bitovú verziu Windows 10 a nemám o ňu záujem

 • Nepoužívam 64-bitovú verziu Windows 10 z dôvodu nedostatočného hardvéru

 • V budúcnosti už nemám záujem využívať Corinth a ďalšie aplikácie

 • Som spokojný so súčasnou verziou aplikácie a nemám záujem o žiadne ďalšie aktualizácie