FAQ pro přechod na novou verzi Corinthu

Používáte na své škole Corinth a nyní chcete přejít na novou verzi? Tady jsou odpovědi na vaše otázky. Kompletní souhrn Nejčastěji kladených dotazů si můžete přečíst v našich FAQ.

Proč nestačí aktualizovat již nainstalovanou verzi aplikace Corinth?

To bohužel není technicky možné. Díky tomu, že nová verze aplikace běží na aktuální verzi Windows 10, vyžaduje instalaci také nové verze aplikace. Nevymýšlíme si nic nového - pouze držíme krok vývojem operačního systému, který už na vaší škole velmi pravděpodobně používáte. Jedině aktualizovaná architektura Windows 10 nám umožňuje hromadnou instalaci. Instalace aplikace navíc může být díky serverovému řešení hromadné instalace výrazně snadnější a rychlejší.

Jak mohu získat poslední verzi aplikace Corinth a jak ji mohu nainstalovat hromadně?

Všechny potřebné informace naleznete v našem instalačním manuálu. Je však nutné se ujistit, že vlastníte 64-bitovou verzi Windows 10. Všechny dříve zakoupené licenční klíče zůstávají platné a je možné je znovu použít.

Jak mám postupovat pokud naše škola již dříve zakoupila a aktivovala Corinth a nyní chce přejít na jeho novou verzi?

Vaše licence zůstává platná a je možno ji znovu použít. Pro přechod na novou verzi je ale nutné provést novou instalaci. Corinth 3D, nová verze aplikace, funguje na zcela nové architektuře, umožňující mj. hromadnou instalaci a mnohé další funkce. Přechod na novou verzi proto není možné uskutečnit pouhým updatem aplikace.

Jaké jsou výhody nové verze aplikace - Corinth 3D?

Windows 10 byl globálně aktualizován na 64-bitovou verzi
a my držíme krok s nejnovějšími technologickými standardy.
Kvůli tomuto technologickému pokroku bylo nutné vytvořit novou verzi aplikace Corinth.

Nová verze aplikace s sebou přináší spoustu výhod. Například:

 •  Hromadná instalace pro větší množství zařízení
 • Hromadná aktivace licence na větším množství zařízení
 • Přístup k aplikaci nově mohou mít všechny uživatelské účty zařízení (sdílení dat) 
 • Stažené modely mohou být přístupné pro všechny uživatelské účty daného zařízení
 • Aktualizace obsahu - postupné přidávání nových 3D modelů
  a dalšího obsahu
 • Aktualizace produktu - postupné přidávání nových funkcí
 • Integrace s MS Office 365 a 2019

Proč není možné hromadnou instalaci aplikace Corinth provést prostřednictvím .exe souboru?

Hlavním důvodem je bezpečnost. Bezpečnost dat je naší hlavní prioritou. Použití .exe souboru pro hromadnou instalaci v rámci školního prostředí by představovalo potenciální ohrožení bezpečnosti.

Corinth je UWP (Universal Windows Platform) aplikací. Na rozdíl od standardních desktopových aplikací, UWP aplikace operují se striktně definovaným přístupem k systémovým lokacím, přičemž data každého uživatele zůstávají oddělená. Taková aplikace tedy nemá přístup k datům a není schopna s nimi dále nakládat bez toho, aby nad tím měl uživatel plnou kontrolu, jako se může stát u některých desktopových aplikací. Důsledkem je tedy nutnost explicitního povolení některých potenciálně nebezpečných funkcí, které desktopové aplikace provádějí implicitně. Naše řešení navíc nabízí široké možnosti přizpůsobení na základě preferencí a technického prostředí daného školního subjektu. Těchto možností by s pouhým .exe souborem nebylo možné dosáhnout. 

Jaký je rozdíl mezi hromadnou instalací a instalací z Microsoft Store?

Instalace z Microsoft Store Vám umožňuje přístup k aplikaci pouze z jednoho uživatelského účtu v rámci jednoho zařízení. 

Hromadná instalace umožňuje: 

 • Hromadnou instalaci na více zařízení
 • Hromadnou instalaci na více účtů
 • Sdílení dat aplikace napříč více účty
 • Hromadnou aktivaci licence na více účtech/zařízeních

Proč jsou v Microsoft Store dvě verze aplikace? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Abychom vyhověli požadavkům na novou funkcionalitu, museli jsme vydat novou verzi aplikace. Všem starým uživatelům zůstávají všechny stávající funkce i obsah. Veškeré aktualizace aplikace jsou však nadále dostupné pouze pro nejnovější verzi - Corinth 3D pro 64-bitovou verzi Windows 10. 

Pro uživatele s 32-bitovou verzí Windows 10 je k dispozici předchozí verze naší aplikace. 

Zjistěte jakým způsobem můžete upgradovat svůj systém.

Upozorňujeme, že verze Microsoft Store a verze pro hromadnou instalaci jsou operačním systémem vnímány jako zcela odlišné aplikace. Proto např. není možné sdílet data mezi těmito verzemi.

Jak mám postupovat, pokud chci přejít na 64-bitovou verzi Windows 10?

Více informací o přechodu na 64-bitovou verzi Windows 10 naleznete zde. V případě dalších otázek kontaktujte zákaznickou podporu Microsoft.

Nová verze aplikace - Corinth 3D pro mě není vhodný pokud…

 • Nepoužívám 64-bitovou verzi Windows 10 a nemám o ni zájem
 • Nepoužívám 64-bitovou verzi Windows 10 z důvodu nedostačujícího hardwaru
 • V budoucnu již nemám zájem využívat Corinth a další aplikace
 • Jsem spokojený se stávající verzí aplikace a nemám zájem o žádné další aktualizace