Digitální kompetence? Zapojte je do výuky s novými metodikami

Připravili jsme pro vás 4 nové vzdělávací metodiky, konkrétně:

  • Pozorování fyzikálních jevů prostřednictvím 3D brýlí
  • Využívání ICT pro podporu celoživotního učení
  • Editace a tvorba vlastního digitálního obsahu
  • Kritická práce s digitálním obsahem


Tyto metodiky reagují na digitální kompetence nově ukotvené v RVP ZV a propojují je se vzdělávacími cíli jednotlivých předmětů, jako jsou fyzika nebo zeměpis. Všechny je najdete ke stažení zde.


Každou z metodik jsme navrhli na 45 minut, tedy běžnou vyučovací hodinu. Pro lepší ilustraci najdete u každé z metodik ukázku jejího uplatnění na konkrétním učivu. Jejich využití se ale na ně určitě neváže – digitální kompetence můžete rozvíjet napříč předměty a napříč probíranými tématy.  Vycházíme v nich z modelu třífázového učení E-U-R (evokace, uvědomění, reflexe) a jednotlivé tipy jsme odstupňovali dle náročnosti a pokročilosti.

Těšíme se, co s metodikami vymyslíte a na vaše příklady jejich použití! A pokud na své škole chcete rozvíjet digitální kompetence žáků pomocí práce s 3D modely nebo virtuální reality, neváhejte nás kontaktovat. Pořádáme akreditované školení pro učitele.