Kritická práce s digitálním obsahem

Anotace

Tato metodika reaguje na digitální kompetence ukotvené v RVP ZV a jejím cílem je jednoduše aplikovat do výuky aktivity, které žáky učí využívat ICT. Konkrétně se jedná o znázornění a hodnocení geografických reálií pomocí 3D modelů, díky kterým žáci snadněji pochopí složitější jevy a procesy.

Vzdělávací cíle

  • Žák ovládá základní funkce rozhraní pro práci s 3D modelem.
  • Žák dokáže z 3D modelu vyčíst klíčové informace.
  • Žák chápe znázornění vyjádřených jevů pomocí 3D modelu.
  • Žák umí popsat a zhodnotit skutečnosti ilustrované 3D modelem.

Klíčová slova:

metodika, geografie, zeměpis, 3D model, vizualizace, simulace