Nearpod nově nabízí 150+ lekcí s našimi 3D modely

Naše 3D modely jsou integrovány do platformy Nearpod. Můžete je používat v předem připravených lekcích a usnadnit si tak přípravu výuky. Díky komunitě více než 41,9 tisíc pedagogů ve 150 zemích je Nearpod jedním z nejpoužívanějších digitálních nástrojů ve školách. Kromě našich 3D modelů, které jsou k dispozici všem uživatelům Neardpodu, nabízí škálu funkcí pro prezenční, hybridní a distanční výuku. V loňském roce dosáhly naše modely na této platformě více než 1 milionu zobrazení.

Online platforma a vědecky ověřený 3D obsah – kombinace, kterou učitelé milují

Nearpod umožňuje individuální studium i práci na skupinových úkolech, výuku formou her nebo průběžnou evaluaci studijních pokroků. A k tomu všemu mohou učitelé využívat naše modely a plány hodin. Hotové lekce byly vytvořeny ve spolupráci s Michaelem Carterem a jsou v souladu s NGSS a Common Core. „Je naprosto nutné řešit výzvy současného přírodovědného vzdělání, aby školy mohly vychovávat mladé jedince nejen s určitou úrovní znalostí, ale také s kritickým myšlením a komunikačními dovednostmi, které jsou klíčové pro úspěch v dnešním rychle se měnícím světě. NGSS jsou navrženy přesně k tomuto účelu,“ popisuje Carter přístup, který zvolil při tvorbě plánů výuky.

Všechny lekce jsou založené na tom, že žáci přebírají odpovědnost za své učení a soustředí se na pozorování jednoho nebo více 3D modelů.
Tým Nearpod

Efektivní učení s našimi 3D modely

Jednotlivé lekce pokrývají všechny fáze modelu 5E – zapojit (engage), prozkoumat (explore), vysvětlit (explain), rozvíjet (elaborate) a vyhodnotit (evaluate). Pomáhají studentům pochopit i složité koncepty, díky řadě provázaných kroků. „ Tyto praktické lekce postavené na modelu 5E podněcují žáky k tomu, aby o vědě přemýšleli jako nikdy předtím. Aktivity podněcují studenty k propojení s dalšími přírodovědnými obory a každodenními situacemi. Každá lekce je založena na tom, že studenti přebírají zodpovědnost za své učení a soustředí se na pozorování jednoho nebo více 3D modelů,“ doplňuje tým Nearpodu.