Pallo: korona pomohla modernizaci víc, než šest let školení

Pomalu se blíží konec prázdnin a pro inspiraci do začátku nového školního roku bychom se s vámi chtěli podělit o příběh dalšího z našich inspirativních učitelů, včetně videí a ukázky z výuky, které najdete níže. Peter Pallo už léta působí na ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstené na Slovensku, kde také na svých hodinách dlouhodobě používá Corinth, jak jsme už v minulosti psali na našem blogu. S příchodem pandemie koronaviru pak offline verzi aplikace doplnil o její internetový protějšek, Lifeliqe. Ten se výborně hodil pro distanční výuku, zejména pro jeho snadné kombinování s dalšími vzdělávacími programy, jako Microsoft Teams a OneNote, které Peter už před pandemií hojně využíval. O inovace se však nezajímá jen na úrovni nových technologií. Spolupracuje rovněž s organizací Komenského inštitút, která se zabývá vzděláváním a propojováním učitelů. Vítáme tedy mezi námi jednoho z průkopníků inovací v pedagogice na Slovensku, pana Petera Palla.

Dobrý den, pane Pallo, jsme moc rádi, že jste si na nás našel čas v plném proudu příprav na nový školní rok. Ten dost možná opět bude trošku speciální, stejně jako minulé pololetí, jehož většina proběhla distanční formou. Jak jste to s vašimi studenty zvládli a jakou roli v tom hrála aplikace Corinth, na kterou jste byl zvyklý na klasických hodinách?

Dobrý den. Co se týče Corinthu, pracuji s ním už třetí rok, od začátku se mi modely velmi líbily. V rámci digitálního vzdělávání u nás na škole jsme mohli nakoupit pomůcky s 3D rozměrem. Děti si jej velmi oblíbily, líbilo se jim to, že na dotykové tabuli mohli zoomovat a upravovat 3D modely, dokonce následně modelovat. Co se mi líbilo v následném posunu v rámci digitalizace a modernizace je, že aplikace přešla z desktopu i na online verzi. Tím pádem se otevřely úplně jiné možnosti, které jsme doteď neměli. Děti to přivítaly s potěšením, protože to najednou mohly mít i ony ve svých tabletech. V rámci Covid-19 pademie jsme se učili online, takže když jsme se učili o nějakém modelu, tak jsem jim ho mohl online nasdílet skrz studentský kód (přes QR kód nebo sdílení odkazu - pozn. autora), a i v rámci spolupráce mezi kolegy jsme mohli vše sdílet online mezi sebou. V rámci onlinového vzdělávání je tedy super, že to není jen subjektivní na tabuli, ale otevírá to i možnost skupinové spolupráce. Zadávám jim modely, nejčastěji na prvním stupni přírodovědné věci, modely týkající se člověka a rostlin. Je opravdu super, že například samotný kvítek, kromě toho, že jsme si jej utrhli z louky, mohli jsme se na něj takto detailně podívat, nazoomovat, měli jsme i list, prohlédli si jej, a pak následně jeho model v aplikaci, a díky němu pak hledali jednotlivé části přímo na reálném listu. 3D modely jim tak nabízí jiný pohled. Je to v tomto směru velký posun, rádi kvitujeme ostatním školám, že je to fakt super propracované.

V průběhu distanční výuky jste si tedy zkusil v praxi i práci s internetovou verzí aplikace. V čem tedy spatřujete největší výhody online verze (Lifeliqe) oproti offline (Corinth)?

Je tam ta interaktivita, že s tím modelem nepracují už jeden, dva žáci u tabule, ale například u mě v tabletu to dělají všichni zároveň. Další výhoda je domácí výuka. Model si mohou sami prohlédnout. Do té doby jsme pracovali jen ve třídě, v daném momentě a na jednom objektu, na tabuli. Je to úplně jiné, každý individuálně, na základě možností, které má, si to může prohlédnout. S Lifeliqem jsem začal při koronavirové pandemii, hned jak začla, tak jsem jej zakomponoval do výuky. Měl jsem nějaké pěkné hodiny svoje, online, bylo i pěkně vidět, jak děti reagují. Tímto způsobem nám to pomohlo i přes covid, že jsem to mohl rozesílat plošně.

S jakými dalšími nástroji pro výuku jste Corinth a LIfeliqe kombinoval?

S PowerPointovou prezentací, do které jsem objekty naimportoval, ale v podstatě máme takové živé vyučování, takže jsem modely neměl vložené do textů. Měli jsme online vyučování přes Teamsy, v podstatě jsme 3D objekty využívali přímo v online přenose, a v rámci domácích úloh si to děti ještě samy u sebe doma prohlídly. Ale hlavní kombinace byla přes Teams, skrz skupiny, kam jsem jim vložil tyto QR kódy a oni je měli stále k dispozici.

To, co jsme se už dlouhé roky snažili do škol dávat, modernizovat, jednoduše uplatňovat smýšlení, že se to dá dělat jinak, se nám nepodařilo ve školství za šest let skrz školení, a teď se to zvládlo za dva týdny, kdy učitelé neměli na výběr
Peter Pallo

Jak vaši studenti distanční výuku zvládli oproti klasické, prezenční?

Obecně záleží na tom, jak moc je učitel technicky zdatný, jak vůbec umí tyto metody kombinovat. U nás na Slovensku na to všechny školy určitě nebyly připravené, docházelo tam tak k různým chybám při vzdělávání, hodiny se řešily monologem, nebyly tam interaktivní věci. U nás na škole, i já samotný, díky Corinthu, můžu mít vyučování flexibilní, zajímavé, takže nás to posunulo, mě to posunulo. Ne každý žák to ale zvládl do té míry, jak by se dalo, protože nebyl vždy dobře mentorován učitelem.

Myslíte, že přechod na distanční výuku nějak následně ovlivní v budoucnu klasickou výuku prezenční? Bude stejná, jako předtím?

Já myslím, že už ne. Myslím, že to, co jsme se už dlouhé roky snažili do škol dávat, modernizovat, jednoduše uplatňovat to smýšlení, že se to dá dělat jinak, se nám nepodařilo ve školství za šest let skrz školení, a teď se to zvládlo za dva týdny, kdy ti učitelé neměli na výběr. Dokonce někteří už zjistili, že domlouvat se jen po mailu už nemá absolutně význam, že je dobré se spojit, a to se na Slovensku opravdu rapidně změnilo, že každý přešel na online vyučování, ale ne každý to má podchycené, tak, jak by měl, a to ne proto, že by nechtěl, ale protože na to nebyl připravený vědomostně, a já si myslím, že školy na Slovensku si teď dají záležet, aby to online vyučování trošku preferovali mezi učiteli a proškolili je. Samozřejmě ministerstvo školství uvažuje o plošných školeních na školách.

To, co korona přinesla, je velký skok, modernizace školství je potřebná. Otevírá to i další problémy, které ve školství jsou, jako zastaralé technologie, pomalý internet, atd.
Peter Pallo

Myslíte tedy, že se k tomu tedy postaví i institucionálně, jak na místech, kde se rozhoduje, tak třeba i na samotných školách? Nebo že i samotní vaši kolegové se budou snažit více se proškolit v tom, co potenciálně budou potřebovat? Vidíte po tom šoku, co teď přišel, nějakou vůli se posunout razantněji, než předtím?

Já si myslím, že teď to bude vycházet z nitra, ze samotných učitelů. Myslím si, že se potřebují a doslova se musí někam posunout, takže to, co korona přinesla, je velký skok, modernizace školství je potřebná. To otevírá i další problémy, které ve školství jsou, jako zastaralé technologie, pomalý internet, atd. Všechno se vším souvisí. Mohou opravdu chtít, ale zjistí, že zařízení, co mají, nestíhají. Takže je potřeba vše obnovit, nakopnout znovu celý systém a pak to bude mít nějaký účel.

Myslíte, že někteří z vašich kolegů, ať už u vás na škole, nebo obecně na Slovensku, potažmo ve střední Evropě, se tomu budou dále bránit a stavět se k tomu negativně? Chápu totiž, že pro ně to může být nepředstavitelný skok v tom, co si musí osvojit, kolikrát po mnoha letech a desetiletích praxe. Myslíte, že stále je tu ještě velká skupina těch, kteří se tomu brání z principu?

Ano. Skupina těch, kteří se tomu budou bránit i brání, je velká. Dokonce pokládají za nereálné takto učit, nemají to zvládnuté metodicky, ani technicky. Ale bránit se mohou, jak chtějí, jednoduše situace je taková, jaká je, a oni to chápou. Oni to pochopili, jen ještě tam určite vzdor je, jednoduše každý raději uvítá učit přímo ve škole, v lavicích, v kontaktu s dětmi, i já samotný, mně to také vyhovuje být s nimi, aby tyto technologie byly jen oživení hodin. Ale ať se brání, nebo ne, situace je taková, jaká je, a ještě i bude druhá vlna, budou se zavírat školy, a tam on nemá na výběr, jednoduše jsou to teď požadavky doby a situace, ve které žijeme, a on je bude muset velmi rychle skloubit a přetransformovat svou výuku do online prostředí.

Myslíte, že by tuto situaci pomohlo vyřešit, kdyby tedy učitelé měli k dispozici nějaký metodologický základ, samozřejmě to jde ruku v ruce s tím, že je třeba k tomu mít také nějaké technologické zázemí. Jsou tohle ty věci, které by učitelé, kteří se ještě dobře nezadaptovali na nový způsob výuky, potřebovali? Nebo které myslíte, že to jsou?

Ano, ano, teď bude dobré vypracovat kompletní systém školení a poskytnout těmto učitelům možnost, aby v případě zájmu, pokud budou cítit, že jej potřebují, jej měli k dispozici. Takže bude potřeba zajistit, aby ty školení byli k dispozici, a využít jich je už je nelze přinutit, oni sami musí pochopit, že nějaké potřebují, a oni se na něj přidají. Což svědčí o tom, že jsme měli enormní množství lidí, přihlášených na online webináře v rámci korony. Takže tam byl takový zájem proto, že ti učitelé byli zoufalí, nevěděli, co dál.

Transformace na distanční výuku tedy určitě nebude úplně snadná. Myslíte například, že existuje něco, co se v jejím rámci vyučovat nedá vůbec, nebo hodně těžko, a naopak zda existuje něco, co se takto vyučuje lépe, než při klasické prezenční formě výuky?

Absolutně nesmyslné mi přijde distančně učit výchovy, ať hudební, nebo tělesnou, nebo výtvarnou, nebo etickou. Přes covid se ukázalo, že zdravý rozum musí zvítězit nad předpisy a nařízeními. A jediné, co bylo celkem fajn, bylo, že v rámci tělesné výchovy se tělocvikáři snažili posílat nějaká videa a tak dále. Ale pokud mají zdravý úsudek a je nějaká taková situace, tak by měly jít výchovy bokem a do popředí se dostat přírodovědné a matematické předměty, které jsou nutné v rámci vědomostí. Je třeba počkat, výchova se pak dá dohnat. Jediné, co vidím, že má smysl při internetové výuce je, že má smysl s dětmi cvičit, pokud děti byly připojené a cvičily, ale posílat videa, na to ty děti z vysoka kašlaly a byla to zbytečná námaha těchto učitelů.

Jasně, to si dokážu představit (smích). A myslíte si naopak, že na dálku se něco dá učit lépe, než v prezenční formě?

Víte co? Ani ne. Tam jednoduše musí vždy být zpětná vazba v té třídě. Vidíte reakce dětí, sociální klima, jednoduše nejlepší je osobní kontakt. Ale co je výhoda, pokud učitel prošel online výukou a digitalizací vzdělávání a dokáže to nyní skloubit v praxi, nebylo by dobré, abychom to zastavili. Jednoduše, každý už prošel digitalizací výukových materiálů nebo výukových metod, a jak přijdeme zpět do praxe a toto se přesune do vyučování, tak to udělá velké plus, nemělo by se to zapomenout.

Já doufám, že se tak nestane. Moc vám děkuji za vaše odpovědi, pane Pallo, a hodně zdaru v novém školním roce. Nashledanou!

Děkuji, vám taky. Mějte se pěkně, nashledanou!

Panu Pallovi děkujeme za inspirativní rozhovor, a níže přikládáme slíbenou ukázku z výuky, v které můžete vidět, jakým způsobem používal při distanční výuce naši aplikaci.