Editace a tvorba vlastního digitálního obsahu

Anotace

Tato metodika reaguje na digitální kompetence ukotvené v RVP ZV a jejím cílem je jednoduše aplikovat do výuky aktivity, které žáky učí využívat ICT. Konkrétně se jedná o tvorbu a sdílení interaktivního materiálu s 3D modelem, díky kterému žáci snadněji pochopí složitější jevy a procesy.

Vzdělávací cíle

  • Žák ovládá základní funkce rozhraní pro práci s 3D modelem.
  • Žák je schopen vložit 3D model do vlastního materiálu.
  • Žák samostatně formuluje otázky ohledně digitálně ilustrovaných jevů.
  • Žák umí samostatně vyhledávat informace vztahující se k tématu.
  • Žák je schopen digitálně sdílet vytvořený materiál.

Klíčová slova:

metodika, přírodopis, biologie, digitální kompetence, interaktivní materiál