Práce s aplikacemi, nástroji a zařízeními

Anotace

Tato metodika reaguje na digitální kompetence ukotvené v RVP ZV a jejím cílem je jednoduše aplikovat do výuky aktivity, které žáky učí využívat ICT. Konkrétně se jedná o pozorování fyzikálních jevů prostřednictvím VR brýlí, díky kterým žáci snadněji pochopí složitější procesy.

Vzdělávací cíle

  • Žák ovládá základní funkce rozhraní pro práci s 3D modelem.
  • Žák dokáže vysvětlit fyzikální proces pomocí 3D simulace.
  • Žák umí využívat VR brýle pro účely prohlížení 3D modelu.
  • Žák je schopen poradit spolužákům s ovládáním VR brýlí.

Klíčová slova:

metodika, fyzika, VR brýle, 3D modely, digitální kompetence, ICT