Půlpánová: Corinth a Lifeliqe šetří čas učitelům

Druhé pololetí uplynulého školního roku proběhlo ve znamení distanční výuky. Díky tvrdému zásahu pandemie se musely hodiny rychle přesunout za obrazovky počítačů. Spousta učitelů však tuto transformaci zvládla bravurně. Jedním z takových pedagogů je i Michaela Půlpánová, učitelka přírodopisu, zeměpisu a tělesné výchovy na ZŠ Vrchlabí, náměstí Míru. Aplikaci Corinth ve výuce často používala už před přechodem na online výuku, a to zejména kvůli jeho poutavosti a kompletnosti jeho obsahu. Po začátku vyučování po internetu tak velmi rychle zapojila do svých hodin i online verzi Corinthu, Lifeliqe, která jí mimo jiné umožnila dostat 3D modely do Microsoft Teams, a na spoustu dalších míst. Jak to celé proběhlo nám více přiblíží následující rozhovor.

Učitelé všude po světě mají za sebou nelehkou výzvu. Jaké pomůcky nebo technologie pomohly přechod na distanční výuku zvládnout Vám? Co naopak fungovalo méně?

V první fázi jsme na naší škole využívali program Bakaláři, který ale úplně nevyhovoval potřebám distanční výuky, takže se přešlo na Microsoft Teams. Mně konkrétně při výuce zeměpisu a přírodopisu pomohla online verze Corinthu, webové stránky skolasnadhledem.cz a umimefakta.cz.

Jak to všechno zvládli vaši studenti?

Pro většinu žáků nebyl přechod na distanční výuku problém, hlavně když se zařadily online hodiny.

Nemusím tvořit složitě nic nového, mohu využít své přípravy, do kterých si vložím obrázky a modely, které potřebuji.
Michaela Půlpánová

Můžete stručně popsat, jak jste během ní používala interaktivní obsah Corinthu na Lifeliqu?

Corinth jsem používala již před distanční výukou, měla jsem v prezentacích obrázky, hodně jsem využívala 3D modely. Během distanční výuky jsem byla ráda, že to, na co jsou žáci zvyklí, mohu používat dál, ale online. Přestože všichni žáci naší školy měli možnost se přihlásit k aplikaci Lifeliqe, kde mohli využít celý program, hodně jsem využila odkazy pro studenty, kde není nutné přihlášení, ale i přesto si  žáci si mohli sami doma model prozkoumat. Také jsem modely využila do pracovních listů i testů.

V čem spatřujete největší výhody Corinthu a Lifeliqu?

Šetří čas. Nemusím tvořit složitě nic nového, mohu využít své přípravy, do kterých si vložím obrázky a modely, které potřebuji. S programem se snadno pracuje, upoutá pozornost žáků a zvyšuje zájem o výuku skrze 3D obrázky, animace a zoom obrázky. Navíc, pokud narazíme při hodině na téma, které má přesah do jiného předmětu např. fyziky, chemie, můžeme toho bez problémů využít.

Jak výuka s 3D modely tedy dopadá přímo na studenty?

Upoutá jejich pozornost a zvyšuje zájem o probírané téma, vede žáky k badatelské činnosti.

A co vedení školy či vaši kolegové, jak se postavili k potenciálnímu trvalému zvýšení používání internetových nástrojů pro výuku?

Vedení školy nás v používání internetových nástrojů pro výuku podporuje. Vzhledem k tomu, že v naší škole proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace, budeme mít větší možnost využití ICT. S kolegyněmi na přírodní vědy vzájemně sdílíme své zkušenosti a pokud některá objevíme něco zajímavého, tak se o to s ostatními podělíme.

Na závěr, dovedete říci, jak bude vaše výuka vypadat, až se vrátíte zase zpět do tříd? V čem ji přechod na distanční výuku obohatí a v čem se naopak těšíte na návrat “do normálu” prezenční výuky?

Předpokládám, že budu pokračovat, tak jak jsem byla zvyklá učit, ale budu se snažit víc zapojit žáky, aby sami mohli si zjistit to, co je k danému tématu zajímá. Proto doufám, že funkce sdílení odkazu pro studenty zůstane.

Už teď vám můžeme slíbit, že zůstane. Mockrát děkujeme za rozhovor!

Já vám, rádo se stalo.

Paní Michaele Půlpánové ještě jednou děkujeme za to, že se podělila o své zkušenosti. Jako bonus připojujeme sestřih záznamu z květnového webináře, na kterém prezentovala, jak se dá používat při distanční výuce Microsoft Teams s interaktivním obsahem Lifeliqu, a jako ukázku pro inspiraci jednu z prezentací s modely Corinthu, které si vytvořila do výuky (ke stažení níže). Ještě jednou děkujeme za inspiraci!