Šperl: v používání Corinthu spatřuji jednoznačně pozitivní vliv na studenty

Jak již jsme slíbili, v následujících měsících vám budeme postupně přinášet rozhovory s našimi učiteli, používajícími Corinth a Lifeliqe, o tom, jak se vypořádali s výpadkem prezenční výuky v průběhu pandemie koronaviru. Po článku o Michaele Půlpánové ze Základní školy náměstí Míru ve Vrchlabí vám nyní zprostředkujeme zkušenosti Mgr. Jana Šperla, který učí matematiku a fyziku na Gymnáziu Hostivice.

Má první otázka je rovnou ohledně technologické stránky vzdělávání na dálku. Jaké pomůcky nebo technologie vám pomohly zvládnout přechod na distanční výuku? Co naopak fungovalo méně?

Pokud to vezmu obecně, tak kromě standardně používaných výukových nástrojů, jako jsou Bakaláři nebo cloudové úložiště typu Google Drive přibyly ty, které se nově začaly používat pro výuku distanční, jako Skype. Navíc jsme využívali internetovou verzi materiálů, které používáme při prezenční výuce, jako otevřené knihovny nakladatelských domů (např. Fraus), National geographic Society, nebo internetovou verzi 3D obsahu Corinthu v podobě online aplikace Lifeliqe.

Vypadá, že jste byl připraven na jedničku. Jak to ale zvládli vaši studenti?

To se uvidí v září (smích). Obecně se dá konstatovat, že komunikace a odevzdávané úkoly studentů odpovídaly jejich pracovnímu nasazení, které ve škole předvádějí v průběhu standardní výuky.  

To zní skvěle! Mezi používanými materiály jste zmínil také 3D modely Corinthu na Lifeliqe. Můžete stručně popsat, jak jste při distanční výuce používal? 

Lifeliqe jsem využil zejména se studenty primy a kvinty, kteří mají v osnovách pro druhé pololetí témata z geologie. Studentům se aplikace moc líbila, v rámci mezioborových vztahů často brouzdali i jinými knihovnami a hledali modely, které je zajímají a souvisí s tématem. Starší studenti využili i možnosti přepnout do vícejazyčné verze. Pro primány naopak v modelech občas bylo více informací, než se sami učili dle osnov.

V čem spatřujete největší výhody aplikací Corinth a Lifeliqe?

Jednoznačně v jeho názornosti.

Jak byste popsal vliv, který tyto aplikace mají na studenty a jejich učení?

V průběhu minulého roku jsme se jako škola zúčastnili výzkumu vlivu Corinthu na studenty v hodinách zeměpisu a biologie. Výsledky dotazníkového šetření jsme předali Dr. Miladě Teplé z Katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK. Pokud to mám obecně shrnout, mohu konstatovat, že v používání Corinthu spatřuji jednoznačně pozitivní vliv na studenty a jejich zájem o probírané vzdělávací téma.

Distanční výuka tu nicméně nebude navždy. Dovedete říci, jak budou hodiny vypadat, až se vrátíte zpět do tříd? V čem je přechod na distanční výuku obohatí a v čem se naopak těšíte na návrat “do normálu” prezenční výuky?

Těch poznatků je několik. Uvědomil jsem si, že je možné lépe zorganizovat dostupnost materiálů pro studenty - možnost sdílení dokumentů, odkazů na další vzdělávací materiály/dokumenty apod., které jsem této doby jsem využíval pouze částečně. Vzdělávání studentů tedy nemusí nutně probíhat pouze ve škole, ale prostřednictvím vzdáleného přístupu k zajímavým materiálům odkudkoliv (individuální vzdělávací plány studentů, zahraniční pobyty studentů, dlouhodobá nemoc znemožňující studentům přítomnost ve škole…). Kromě toho, studenti byli vnějšími okolnostmi donuceni k tomu, aby si osvojili nástroje provzdálenou spolupráci (které se do této doby využívaly spíše ve firemním světě) a já je budu ve vzdělávání využívat i nadále. Nic samozřejmě ale nenahradí sociální rozměr výuky a osobní kontakt se studenty.

Dle vašich slov se k využití různých internetových nástrojů pro výuku stavíte pozitivně. Nicméně, jak se k jejich potenciálnímu trvalému zvýšení staví vedení školy nebo vaši kolegové?

Rovněž jednoznačně pozitivně – Microsoft Teams se zavedl pro všechny učitele a žáky (do této chvíle si to jednotliví učitelé řešili spíše individuálně pomocí Skype, WhatsApp apod.); třídy byly vybaveny kamerami a mikrofony, které pro nepřítomné studenty umožní výuku sdílet online, popř. ji nahrávat. 

Vypadá, že vaše škola je v tomto směru excelentně připravena. Moc gratulujeme a doufáme, že vše v budoucnu bude fungovat bez komplikací. Děkujeme za váš čas.

I já děkuji.

My vám kromě zkušeností pana Šperla nabízíme ještě výběr toho, jak Corinth a Lifeliqe používal na svých hodinách. Můžete prohlédnout a stáhnout jeho metodiky, a zároveň se těšit pro příště na další příběhy našich inspirativních učitelů. Přejeme vám krásný podzim!