Využívání ICT pro podporu celoživotního učení

Anotace

Tato metodika reaguje na digitální kompetence ukotvené v RVP ZV a jejím cílem je jednoduše aplikovat do výuky aktivity, které žáky učí využívat ICT. Konkrétně se jedná o tvorbu komentovaného videa s 3D simulací, díky které žáci snadněji pochopí složitější jevy a procesy.

Vzdělávací cíle

  • Žák ovládá základní funkce rozhraní pro práci s 3D modelem.
  • Žák dokáže vysvětlit chemický proces pomocí 3D simulace.
  • Žák je schopen natočit komentované video na zadané téma.
  • Žák umí nasdílet vytvořené video pomocí online nástrojů.

Klíčová slova:

metodika, chemie, 3D model, tvorba videa, simulace